Resultaten van succesvolle acties tegen ondermijning Nederweert

Nederweert – Op woensdag 5 december 2018 zijn in vijf panden in het buitengebied van de gemeente Nederweert integrale controles uitgevoerd. Daarbij werkten diverse  overheids-diensten samen, waaronder de gemeente Nederweert, het Team Ondermijning Limburg, lokale politie, het RIEC, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst, Enexis en Douane. Er werd o.a. een hennepkwekerij met 343 planten aangetroffen waarbij sprake was van illegaal stroomgebruik. De samenwerkende partners kijken terug op een geslaagde actiedag.

Aanpak Ondermijning

De gemeente Nederweert pakt vormen van criminaliteit structureel en blijvend aan. Het doel van de aanpak ondermijning in Nederweert is een leefbaar, integer en veilig gebied te creëren waarin het plezierig leven, wonen en werken is. Gebleken is dat er diverse vormen van zware- en georganiseerde criminaliteit in het buitengebied aanwezig zijn. Dit tolereren we niet!

Resultaten controles

De controles zijn vooraf goed voorbereid door informatie te verzamelen, verrijken en bijeen te brengen met alle ketenpartners. De actiedag stond in het teken van de thema’s agrarisch buitengebied / schimmige bedrijventerreinen. De adressen werden geprioriteerd voor deze integrale controle met onze ketenpartners. De controledag maakt onderdeel uit van de aanpak ondermijning die door de gemeente is ingezet. Deze vorm van controles wordt periodiek herhaald zodat er meer zicht komt op diverse vormen van criminaliteit
in het buitengebied.

Meerdere zaken aangepakt

Naast de hennepkwekerij werd een doorgeladen vuurwapen met munitie aangetroffen en alcoholische drank waar waarschijnlijk geen accijns over zijn afgedragen. Ook was er sprake van illegale bewoning door buitenlandse personen, illegale bebouwing en buitenopslag van goederen zonder vergunning. Er zijn gedurende de dag meerdere aanhoudingen verricht. De belastingdienst voert een nadere toezichtscontrole
uit, de douane wacht monsteronderzoek af van rode diesel die is aangetroffen en zal een proces-verbaal opmaken. Gemeente schrijft de eigenaar van twee panden aan voor de geconstateerde illegale bewoning, de buitenopslag en illegale bebouwing.

Ondermijning in Nederweert

Burgemeester Henk Evers: “Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Wij zetten in op het bewustzijn van onze inwoners om signalen door te geven en creëren een ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen. Ook voeren wij actief controles uit met partners. Met de extra gelden kunnen we onze aanpak versnellen, intensiveren hen verder uitbreiden. We hebben niet de illusie dat we ondermijning helemaal kunnen tegengaan, maar we maken het criminelen wel moeilijk om in Nederweert actief te zijn of te blijven.”

Vernieuwd plan

Medio 2018 is een start gemaakt met een vernieuwd plan van aanpak ondermijning in de gemeente Nederweert. Hiervoor zijn extra middelen vrijgemaakt. Met de nu toegekende extra gelden uit het landelijk Ondermijningsfonds zet Nederweert in op de doorontwikkeling van de aanpak van ondermijning. De nadruk ligt daarbij op het tegengaan van ondermijning in het buitengebied. Het RIEC legt de verbinding tussen de gemeentelijke plannen en onderzoekt hoe de plannen uitgevoerd kunnen worden en elkaar kunnen
versterken.

Extra geld aanpak Ondermijning in Nederweert

Het kabinet stelde eerder een (tijdelijk) bedrag van € 100 miljoen ter beschikking voor de intensivering van de aanpak van ondermijning. Dit heeft hoge prioriteit voor het huidige kabinet. Onder coördinatie van het RIEC Limburg, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum dat zich richt op de bestrijding van ondermijning, is een stevig pakket aan plannen ingediend.

Voorbeeld hele regio

Door het Strategisch Beraad Ondermijning is de minister geadviseerd om alle plannen te honoreren en een bedrag van 8,9 miljoen aan Limburgse gemeenten toe te kennen., Hiermee wordt recht gedaan aan de situatie in Limburg en de verrichte inspanningen tot op heden. Zo heeft Limburg te maken met veel drugsproblematiek. Op de 10.000 inwoners in Limburg worden 5.9 hennepplantages aangetroffen. Dit is het hoogst in Nederland, gevolgd door Amsterdam met 5.0 per 10.000 inwoners De gemeente Nederweert zal in regionaal verband een project in het buitengebied uitvoeren dat dient als voorbeeld voor de hele regio.

Laatste Nieuws

RTV Krimpenerwaard opnieuw aangewezen als lokale omroep

Krimpenerwaard - Het Commissariaat voor de  Media wijst RTV Krimpenerwaard  opnieuw als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Krimpenerwaard. Toetsing...

Verbod landbouwvoertuigen bij demonstraties Nijmegen

Nijmegen -Voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft met onmiddellijke ingang een verbod op landbouwvoertuigen bij demonstraties in Nijmegen ingesteld. Directe...

Romeins Kwartier Heerlen brengt verleden tot leven

Heerlen - In het Romeins Kwartier in Heerlen ontdek je een stad onder de stad. Vlak onder je voeten ligt Coriovallum,...

Rabobank GameDay ook naar Tuitjenhorn en Wieringerwerf

Wieringerwerf - De Rabobank GameDay Lockdown Edition krijgt een dependance in Tuitjenhorn en Wieringerwerf. In die lokale GameDay Domes kunnen jongeren gamen,...

Wie wint de jaarlijkse Duurzaamheidsaward 2020?

Rutten - De Duurzaamheidsaward wordt jaarlijks toegekend aan een recent duurzaam initiatief in Noordoostpolder. Nominaties zijn welkom. De Duurzaamheidsaward is een...

Raad Zeist omarmt het initiatief van de Jongerenraad

Zeist - Op donderdag 9 juli stelde de Raad Zeist de Jaarrekening 2019 en de kaderbrief 2021 vast. De kaderbrief gaat...

Infrastructuur en veiligheidsgedrag op Kijfhoek moet beter

Zwijndrecht - Donderdag 9 juli 2020 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bekend gemaakt dat ProRail op rangeerterrein Kijfhoek onvoldoende...

Meld Misdaad Anoniem in BEL-gemeenten

Eemnes - Meld Misdaad Anoniem (M.) is een meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Ook...

Plan voor opknapbeurt sportpark Dijnselburg bekend

Zeist - De gemeente Zeist wil sportpark Dijnselburg opknappen en opnieuw inrichten. Dit is een onderdeel van het masterplan buitensport. Belangstellenden...

Burenruzies in Cuijk deze zomer meer dan verwacht!

Land van Cuijk - Vakantie met burenruzies in Cuijk, want de zomer komt eraan en dat betekent... veel ruzie natuurlijk! Dat...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.