Veel digitale aanvragen rijbewijs in Eindhoven

rijbewijs

Eindhoven – Steeds meer Eindhovenaren verlengen hun rijbewijs digitaal. In plaats van twee bezoeken is dan één bezoekje aan het Inwonersplein voldoende, alleen maar om het rijbewijs op te halen. En dat kan zonder afspraak. Eindhoven doet mee aan een landelijke pilot waarbij inwoners online hun rijbewijs kunnen verlengen. Sinds de start van de pilot, oktober 2018, hebben ruim 1.000 Nederlanders van deze mogelijkheid gebruikgemaakt, waarvan 300 Eindhovenaren.

Online of op afspraak
Het online verlengen van rijbewijzen is een landelijke proef waaraan 15 gemeenten deelnemen. Doordat de aanvraag digitaal gebeurt, is het gemakkelijker voor de inwoners. Bovendien kan het op termijn een besparing voor de gemeente opleveren doordat er minder baliecontacten zijn. De gemeente Eindhoven wil graag efficiënte dienstverlening bieden die aansluit op de behoefte van de inwoners. Deze pilot past in deze doelstelling. Wie zijn rijbewijs toch liever aan de balie verlengt, is daarvoor op afspraak welkom op het Inwonersplein. Aangevraagde rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten kunnen wel zonder afspraak opgehaald worden.

Iedereen die het rijbewijs moet verlengen, ontvangt vooraf een brief van de RDW. Eindhovenaren worden hierin geïnformeerd over de mogelijkheid om de verlenging digitaal te regelen.

Veilige aanvraag
De pasfoto-fotograaf speelt een belangrijke rol in het nieuwe proces. De inwoner gaat naar een RDW-erkende fotograaf voor een nieuwe pasfoto en het zetten van een handtekening. De RDW houdt toezicht op deze fotografen. Op www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs staat een overzicht van erkende fotografen. Inmiddels zijn al zes Eindhovense fotografen erkend.

De fotograaf stuurt de pasfoto en de handtekening digitaal en beveiligd naar de RDW. Als de foto akkoord wordt bevonden, kan de aanvrager de verlenging online regelen. Daarvoor heeft de aanvrager DigiD met een hoog beveiligingsniveau, de DigiD-app en apparaat met NFC-lezer nodig (bijvoorbeeld een Android smartphone). Na twee werkdagen ligt het nieuwe rijbewijs dan klaar bij de gemeente. De pilot duurt tenminste één jaar waarna een evaluatie plaatsvindt met alle betrokken partijen. Als de evaluatie positief is, kan de overheid besluiten om de werkwijze landelijk in te voeren.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam