150 jaar Stork, Hengelose initiatieven gevraagd rond viering

150 jaar Stork
Door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0,

 Hengelo – Stork’s activiteiten in Hengelo bestaan in september 150 jaar en dat gaat de stad merken. Naast het grote theaterspektakel Stork! in Hart van Zuid, een tentoonstelling, een jubileumboek en 150 videoportretten, komt er ook geld voor Hengelose initiatieven rond 150 jaar Stork in de stad. Het college van B en W stelt 15.000 euro beschikbaar. De Fuldauerstichting (Lokaal Fonds Hengelo) vult dit bedrag aan tot maximaal 30.000 euro. Op 4 september is het 150 jaar geleden dat C.T. Stork zijn machinefabriek in Hengelo opende. Een gebeurtenis met grote positieve gevolgen voor de stad. Daarom wil Hengelo deze gebeurtenis op verschillende manieren herdenken. Initiatiefnemers hopen op een grote deelname uit de stad.

Initiatieven uit de stad

Burgemeester en wethouders hebben uit hun eigen budget voor kleine beleidsopties samen
15.000 euro beschikbaar gesteld om initiatieven uit de stad mogelijk te maken rond de
viering van 150 jaar Stork. Dat betekent dat verenigingen, clubs, groepen inwoners, maar
ook individuen een aanvraag kunnen doen om iets te organiseren dat met de viering van
het jubileum te maken heeft.

Stichting 150 jaar Stork

De Stichting 150 jaar Stork beheert het budget van maximaal 30.000 euro van het college
en de Fuldauerstichting. De stichting stemt de initiatieven op elkaar af en is het
aanspreekpunt rond 150 jaar Stork. Iedereen die mee wil doen of een goed idee heeft, kan
zich aanmelden bij de Stichting 150 jaar Stork via e-mail christel@150jaarstorkhengelo.nl.
De stichting is van plan om begin mei de verdeling van financiële bijdragen vast te stellen.

Al eerder een ton beschikbaar

In de Kadernota, vorig jaar zomer, heeft de gemeente al 100.000 euro gereserveerd voor
de viering van 150 jaar Stork. Mede door dit bedrag worden naast het grote theaterspektakel ook een tentoonstelling, een jubileumboek en 150 videoportretten mogelijk gemaakt; een aansprekend en inspirerend programma vóór Hengeloërs, dóór Hengeloërs. Het programma heeft een duidelijke verbinding met de roots van Hengelo, de geschiedenis van Stork en alles wat daaruit voortkwam. Iedereen mag meedoen. Ook mensen met een kleine beurs krijgen straks de mogelijkheid om een onderdeel van het programma te bezoeken. Het bedrag van 100.000 euro wordt beheerd door (de nieuw op te richten) stichting Poppodium Twente en moet lokale en regionale samenwerking stimuleren tussen onder meer culturele instellingen, amateurverenigingen en het bedrijfsleven.
Het college heeft ervoor gekozen om dit bedrag beschikbaar te stellen, omdat het gaat om
een zeer bijzonder Hengelo’s evenement dat veel Hengeloërs raakt en dat een uniek
eenmalig karakter heeft.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam