Direct Duidelijk Brigade verwelkomd in Enschede

De Direct Duidelijk Brigade - Foto: © Cynthia Hasenbos

Enschede – Vandaag werd de landelijke aftrap gegeven van de Direct Duidelijk Brigade. Dit team staat voor duidelijke overheidstaal en gaat de komende tijd het land in om overheidsteksten te verbeteren en begrijpelijker te maken voor burgers. De Direct Duidelijk Brigade deed hierbij ook Enschede aan. Enschede sloot zich als een van de eerste gemeenten in Nederland aan bij de campagne Direct Duidelijk en heeft duidelijke taal hoog op de agenda staan. De Direct Duidelijk Brigade is onderdeel van de campagne Direct Duidelijk, die overheidsorganisaties helpt bij het verbeteren van overheidsteksten.

Klare taal

Staatssecretaris Knops: “Wij doen al veel, maar het is nog niet genoeg. De Direct Duidelijk Brigade gaat medewerkers van overheidsorganisaties zoals gemeentes en provincies helpen bij het begrijpelijk maken van teksten. Wij willen ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen en direct snappen waar brieven van de overheid over gaan”.
Niels van den Berg, wethouder Communicatie gemeente Enschede: “Als een van de eerste gemeenten hebben we in 2018 de Direct Duidelijk deal getekend. We willen dat iedereen begrijpt wat we schrijven. Daar werken we in Enschede hard aan en ik ben blij om te zien dat de staatssecretaris hier extra geld en aandacht voor vrijmaakt. Dat betekent dat we duidelijk en helder taalgebruik nog beter kunnen ontwikkelen en daar blijf ik me hard voor maken.” Na aankomst van het met de Direct Duidelijk Brigade-bus ging het taalteam direct in gesprek met burgers. Zo verzamelden zij voorbeelden van onduidelijke teksten en bespraken zij op welke manier overheidsteksten zoals brieven, formulieren en folders begrijpelijker kunnen worden gemaakt.

Over Direct Duidelijk Brigade Enschede

Gemeente Enschede vindt duidelijke taal belangrijk en zet zich al een paar jaar in voor duidelijke taal. Met duidelijke taal wordt de afstand tussen inwoners en de gemeente verkleind en vergroot de gemeente het vertrouwen. Na ondertekening van de Direct Duidelijk-deal startte de gemeente met Direct Duidelijk Enschede, omdat de gemeente van mening is dat het altijd beter kan. Met Direct Duidelijk Enschede verplaatst de gemeente zich in de schoenen van lezers en dus inwoners. Dit kan alleen door inwoners een stem te geven in de communicatie van de gemeente. Daarom laat de gemeente inwoners meedenken in wat volgens hen duidelijke taal is. Op basis daarvan herschrijft de gemeente de komende tijd de schriftelijke communicatie. In veel inwonersbrieven staat binnenkort de vraag of de tekst duidelijk is. Is dat niet het geval, dan kan de brief teruggestuurd worden. Samen kijken gemeente en inwoners dan naar verbetering van de tekst. Ook staat nu op de website een oproep om onduidelijke teksten door te geven. In 2020 wil de gemeente een lezerspanel beginnen dat de gemeentelijke teksten beoordeelt. Daarnaast blijft de gemeente inwoners uitdagen om met #zegdatdan te wijzen op onduidelijke online communicatie.

Over de Direct Duidelijk Brigade

De Direct Duidelijk Brigade is een uitbreiding van de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van BZK en de Nederlandse Taalunie. De Direct Duidelijk Brigade bestaat uit een groep experts, taalcoaches en taalambassadeurs. Het streven is dat de brigade in 2020 uit 100 leden bestaat. De brigadeleden helpen bij het herschrijven van teksten en adviseren over begrijpelijk communiceren. Ook organiseert de Brigade trainingen en zijn er taalcoaches beschikbaar die ingezet kunnen worden bij overheidsorganisaties om samen te werken aan heldere teksten. Het doel is om in 2019 de 100 meest gebruikte teksten te verbeteren zoals brieven, formulieren, folders of webteksten. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gaat ook een groep medewerkers aan de slag om daar de communicatie te verbeteren.

Over Direct Duidelijk

De campagne Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties bij het verbeteren van overheidsteksten. Veel burgers hebben last van de onduidelijke taal van de overheid. Hierdoor kunnen veel van hen niet meedoen in onze samenleving en ook niet optimaal gebruik maken van de diensten die de overheid biedt. Het doel van Direct Duidelijk is dat Nederlandse overheidsorganisaties er voortaan voor zorgen dat ze duidelijke taal gebruiken. Om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken is in 2016 het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) opgericht. Het NBO is in 2018 begonnen met de Nederlandse campagne Direct Duidelijk. Ga voor meer informatie naar www.directduidelijk.nl.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam