Kinderboerderij De Wesseler bruisend hart van de wijk

Enschede – Kinderboerderij De Wesseler moet uitgroeien tot het bruisend hart van de wijk Wesselerbrink. Op 19 maart 2018 tekenen stadsdeelwethouder Jurgen van Houdt, regiomanager Renske te Lindert van JP van den Bent stichting en directeur Mark Nijenmanting van AOC Oost een intentieovereenkomst om dit mogelijk te maken.

Samenwerking

Met de samenwerking tussen het AOC, JP van den Bent en de gemeente Enschede wordt de eerste concrete stap gezet in de doorontwikkeling van de kinderboerderij in Enschede-Zuid. De Wesseler is een kinderboerderij van grote maatschappelijke relevantie en wordt alom gewaardeerd. Er wordt al meerdere jaren intensief samengewerkt met onder meer scholen, werkplein, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderenzorg. Binnen deze laagdrempelige ontmoetingsplek wordt iedere dag weer gewerkt aan sociale en culturele integratie voor jong en oud.

Nieuw partnerschap

Ondanks het succes loopt de Wesseler ook tegen de grenzen van haar eigen  ontwikkeling aan. De gemeente Enschede zoekt dan ook al enige tijd actief naar aanvullende mogelijkheden waarmee meer tegemoet kan worden gekomen aan de potentie van dit gebied. De gemeente is zeer tevreden dat de constructieve gesprekken van het afgelopen half jaar tot dit nieuw partnerschap hebben geleid. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst wordt de basis gelegd voor de realisatie van de Wesseler als wijkvoorziening, waar voor en door bewoners actief gewerkt wordt aan initiatieven op het gebied van welzijn, educatie, zorg en werk.

Aanvullende werkplek JP van den Bent

De JP van den Bent stichting sluit zich hierbij aan. Regiocoördinator Te Lindert: “ We werken al geruime tijd buitengewoon goed  samen met de kinderboerderij. Onze deelnemers van het naastgelegen Erve Leppink vinden hun weg naar de kinderboerderij. De samenwerking met de kinderboerderij is een onderdeel van de activiteiten van het Erve Leppink. We zien de kinderboerderij als aanvullende werkplek voor onze deelnemers. Het Erve Lepppink wil mensen met een ondersteuningsvraag, door middel van arbeid, deel uit laten maken van de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderboerderij hierin hele mooie mogelijkheden zal bieden voor onze deelnemers. Wij kijken uit naar de uitbreiding van de samenwerking!”

Verlengstuk van AOC

AOC Oost is de derde partner bij dit initiatief. Directeur Nijenmanting: “Onze huidige samenwerking met de kinderboerderij is vooral gericht op stages voor onze leerlingen. Dit willen wij in de toekomst graag gaan uitbouwen naar een situatie waarin de kinderboerderij een verlengstuk is van onze school. Een locatie waar wij contextrijk onderwijs kunnen aanbieden en waar onze leerlingen met andere doelgroepen in aanraking komen. ”

Levendige plek voor ontmoeting en talentontwikkeling

Wethouder Van Houdt juicht de plannen toe. “Ik zie de kinderboerderij als een levendige ontmoetingsplek voor jong en oud. Iedereen doet mee in Enschede en deze locatie heeft alles in zich om talenten te ontwikkelen en samen te werken aan de leefbaarheid van de Wesselerbrink en stadsdeel Zuid. Wat goed dat we samen met deze partners in groen en zorg deze impuls kunnen geven aan de wijk.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Bredase en Zundertse jongeren fiksen ‘hun shit’

Breda/Zundert - Fiks helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar van ‘ik-weet-niet-wat-ik-wil’ naar ‘shit-dit-vind-ik-chill’. Voor een half jaar gaan zij...

Stikstof bedreiging voor ecosysteem duinen

Juist nu genieten we van de natuur, ook van de Nederlandse duinen. En dat willen we blijven doen. Het is daarom...

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Het jaar 2019 stond bij het Huis voor Klokkenluiders in het teken van bouwen aan de toekomst. Een jaar waarin naast het...

Zwerfafval tegengaan met extra maatregelen

Baarn - In deze tijden waarin mensen meer thuis zitten, zien afvalinzamelaars dat de hoeveelheid huishoudelijk afval toeneemt. Ook zien gemeentes...

Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum weer open

Vuren - Maandag 1 juni a.s. zal het Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum de deuren weer openen (gevestigd in fort...