Participatiewet succesvol aangepakt in Losser

Losser – Het aantal uitkeringsgerechtigden met een Participatiewet-uitkering is in Losser in 2017 gedaald. Dat is een goede ontwikkeling, temeer omdat landelijk het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen.

Het college stelt daarom voor om het bestaande beleid voort te zetten. Waar nodig spant de gemeente Losser zich extra in om mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt toch zoveel mogelijk te bemiddelen naar werk.

Zelfredzaamheid voorop bij participatiewet

Wethouder Joop Hassink: “Betaald werk draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen. Het biedt ze bestaanszekerheid, draagt bij aan de eigenwaarde en vermindert hun afhankelijkheid. Wij blijven daarom volop inzetten op het bemiddelen van onze uitkeringsgerechtigden naar werk. Daarnaast zetten we ook in op uitstroom naar parttime werk als dat het maximaal haalbare is of op uitstroom naar werk met de inzet van loonkostensubsidies. Als betaald werk (nog) geen optie is, zetten we in op participatie in de samenleving. We willen dat iedereen naar vermogen meedoet in onze samenleving.”

In Losser gaat het tekort op de uitkeringen omlaag

Gemeenten ontvangen, op grond van de Participatiewet, van de Rijksoverheid een budget voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Deze loonkostensubsidies verstrekt de gemeente aan werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Gemeenten die meer geld moeten uitgeven aan uitkeringen dan ze krijgen van de Rijksoverheid kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor een ‘vangnet-uitkering’ van het Rijk. Ook Losser komt geld tekort, maar als gevolg van de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden daalt ook het verwachte tekort.

Grote verbeterslag

Over 2017 bedraagt dit tekort 8,8%. In 2016 was dit tekort nog 13,4%. Daarmee heeft de gemeente Losser een behoorlijke verbeterslag gemaakt. Om het tekort van de gemeente Losser op de uitkeringen zoveel als mogelijk te dekken, gaat Losser over 2017 bij het Rijk een vangnetuitkering aanvragen ter hoogte van ongeveer 96.000 euro. Het gaat hier om een voorlopig bedrag, Pas volgend jaar weet de gemeente precies hoe hoog het tekort over 2017 is en kan de gemeente een aanvraag doen.

Laatste Nieuws

Wisselvallig, ook geregeld zon, in het zuidwesten vooral zaterdag veel wind

Verwachting voor vandaag en morgen Vannacht is het overwegend bewolkt met af en toe regen, later klaart het van het zuiden uit breed op. De...

Wisselvallig. Vrijdag later langs de zuidwestkust mogelijk veel wind

Verwachting voor vandaag en morgen Vanavond is het wisselend bewolkt met vooral in westen een enkele bui , in het oosten hier en daar wat...

3 Woerdenaren postuum onderscheiden bij 75 jaar bevrijding

Woerden - Woerden kent verschillende monumenten die herinneren aan deze periode en diverse verzetsstrijders werden in de loop der tijd (postuum)...

Bert van Swam stopt na 15 jaar als wethouder

West Maas en Waal - Wethouder Bert van Swam heeft besloten 31 maart te stoppen als wethouder van de gemeente West Maas...

Waarom schrijf je me niet? Post uit de vergetelheid

Zutphen - De tentoonstelling ‘Waarom schrijf je me niet, post uit de vergetelheid’ is van 30 september tot en met 28 november...

Scholieren maken video voor Week tegen het pesten

Het is deze week weer de Week tegen het pesten. Scholieren hebben het meeste te maken met dit halsstarrig, antisociaal gedrag....

Frank Evenblij in jury vakantiefotowedstrijd Waterland

Waterland - Presentator, maar ook beroemd inwoner van Broek in Waterland, Frank Evenblij was één van de drie juryleden van de Waterlandse...

Wisselvallig. Vrijdag later op de dag veel wind langs de zuidwestkust

Verwachting voor vandaag en morgen Er zijn brede opklaringen en in het noorden van het land komen nog enkele buien voor. De minimumtemperatuur ligt rond...

Rotterdam steunt Diergaarde Blijdorp met lening van 10 miljoen euro

Rotterdam - Het College van B&W is voornemens Diergaarde Blijdorp een lening van 10 miljoen euro te verstrekken. Door de grote...

Rollator wandelen gaat weer van start

Schagen - "Deze manier van bewegen is zo belangrijk voor mensen die met een rollator lopen, maar de meesten beseffen dat...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here