Tubbergen voor behoud spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn

0
43
spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn

Tubbergen – Voor het in stand houden van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als volwaardige verbinding heeft de gemeenteraad van Tubbergen tijdens de raadsvergadering van 25 maart het college opdracht gegeven om zich daar volop voor in te zetten . En deze toekomstproof te maken door het traject om te bouwen tot een hoge snelheidslijn. Zo bleek uit een gezamenlijke motie van alle vier partijen.

Spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn

Reden voor deze motie zijn de uitkomsten van een quickscan door Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Uit deze quickscan bleek namelijk dat de reistijd Amsterdam-Berlijn met bijna een uur verkort kunnen worden als de route via Arnhem-Emmerich zou lopen.

Unanieme motie

Volgens de gemeenteraad is de treinverbinding Amsterdam-Berlijn, met tussenstops in Hengelo en Almelo, een belangrijke verbinding met een grote economische waarde. Bovendien wordt er ook door inwoners uit de gemeente Tubbergen veel gebruik gemaakt van deze verbinding. “Het verliezen van deze internationale verbinding betekent een verarming van onze regio”, zo stellen Jasper Oude Vrielink (CDA) en Alexander Plegt (DorpenCentraal), de initiatiefnemers voor deze motie. “We zijn blij dat ook VVD en PvdA het belang hiervan inzien en deze motie mede ondertekenen. Het is dus echt een unanieme motie. We hebben het college gevraagd zich samen met andere Twentse en Duitse buurgemeenten, de provincie Overijssel, Euregio, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer actief in te zetten voor het behoud van deze verbinding.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here