Windenergie mogelijk ook in de 4 gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen

Dinkelland e.o. – Uitgangspunt van de colleges is dat er windturbines in Noordoost Twente moeten komen om op termijn voldoende windenergie duurzaam te kunnen opwekken, met minder inzet van fossiele brandstoffen. Een bijzondere ontwikkeling, want in deze regio is nog geen historie met windenergie. Dat de regio nu wel kiest voor windenergie komt voort uit het landelijk klimaatakkoord en afspraken die in het kader van de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) zijn gemaakt.

De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van Energie van Noordoost Twente (EvNOT,) met een gezamenlijk windbeleid. Vanaf 10 november ligt dit beleid formeel bij de gemeenten ter inzage en kunnen inwoners daarop reageren. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden het concept windbeleid bespreken en hierover besluiten.

Windturbines in Noordoost Twente

Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht om de helft van het elektriciteitsverbruik in 2030 met duurzame energie op land op te wekken. Dat kan op dit moment met zon- of windenergie. Maar zonnepanelen op daken en zonnevelden alleen zijn niet voldoende om voldoende elektriciteit te kunnen opwekken. Om de doelstellingen voor de opwek van duurzame energie te kunnen behalen, zijn daarom circa 18 grote windmolens in Noordoost Twente voorzien. Hoe dat eruit zou moeten zien en waar deze  precies zouden kunnen staan, willen de vier gemeenten de komende jaren, samen met inwoners en initiatiefnemers, nader onderzoeken.

Zoekgebieden voor windturbines

In het windbeleid leggen de colleges nu de kaders, beperkingen en mogelijkheden voor de realisatie van windturbines vast. Zo mogen windturbines niet in alle landschappen geplaatst worden. Binnen de RES Twente is is geanalyseerd waar windmolenparken in Twente technisch mogelijk zijn en EvNOT heeft dit voor het eigen gebied nog verder onderzocht.

Na een studie door landschapsdeskundigen wordt een aantal gebieden op voorhand uitgesloten als locatie voor windturbines: stuwwalgebieden, essenlandschappen, oude hoevelandschappen met essen, beschermde Natura2000 – en historische landgoederen. Ook willen de colleges geen windturbines midden in het Nationaal Landschap NO-Twente. De voorgestelde zoeklocaties liggen daarom aan de buitenranden van het Nationaal landschap en nabij huidige infrastructuur, zoals de A1 of industriegebieden.

De gebieden waar mogelijkheden zijn, zijn op een kaart aangemerkt als zoekgebieden. Daar zouden windturbines kunnen worden geplaatst in minimale clusters van 3 stuks. Of en waar precies in deze zoekgebieden daadwerkelijk windturbines geplaatst worden, is niet bepaald.

Zorgvuldige afwegingen

Plannen voor windenergie roepen doorgaans veel reacties op. Aan de ene kant is er onbekendheid en twijfel over de effecten of is er angst voor horizonvervuiling. Aan de andere kant is er een opgave voor ons klimaat en de noodzaak om over te stappen op duurzame energiebronnen. Windenergie is bovendien vaak een goed verdienmodel dat initiatiefnemers en omwonenden (financiële) kansen biedt. De Noordoost Twentse gemeenten realiseren zich kortom, dat hierover zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden.

Overleg met inwoners en een goede landschappelijke inpassing staan hierbij voorop. Om inwoners actief te betrekken en beter inzicht te krijgen in hun mening, loopt nu een enquête over duurzame energie. De uitkomsten van de enquête worden in de besluitvorming over het windbeleid meegenomen. Tevens dient de provinciale regelgeving nog te worden aangepast om de realisatie van windturbines in NO-Twente mogelijk te maken. Aan een voorstel wordt gewerkt.

Inwoners in regie

In het concept windbeleid is vastgelegd dat ontwikkelaars en initiatiefnemers alleen plannen voor windturbines kunnen indienen na actieve samenwerking met de lokale omgeving. Daarbij moeten afspraken gemaakt worden over de mate waarin de omgeving kan meeprofiteren, financieel of anderszins. Zo wordt gestimuleerd dat inwoners in de directe omgeving van mogelijke windturbines in regie blijven en biedt windenergie de gemeenschap nieuwe kansen.

Oproep aan inwoners en grondeigenaren: laat u goed informeren

Vanuit de wens zorgvuldig met plannen voor windmolens om te gaan, hebben de gemeenten een gezamenlijke aanpak in communicatie en participatie voor ogen. Allereerst doen zij een dringende oproep aan alle grondeigenaren in de zoekgebieden: sluit niet zomaar contracten met ontwikkelaars voor windenergie. Ga eerst in gesprek met uw (agrarische) buren en laat u goed informeren over de mogelijkheden en achtergronden in het windbeleid.

De komende periode worden in de aangewezen zoekgebieden informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarin worden het concept windbeleid, de mogelijkheden en de onmogelijkheden verder toegelicht en besproken met inwoners, grondeigenaren en andere betrokkenen. Daarnaast komen er gebiedsregisseurs die (groepen)  inwoners in zoekgebieden gericht kunnen ondersteunen met kennis en informatie.

Windenergie

Laatste Nieuws

Wolkenvelden en nevelig. Vanmiddag van het zuiden uit af en toe zon.

Verwachting voor vandaag en morgenDe ochtend begint op veel plaatsen grijs en nevelig. In het noordwesten is de bewolking mogelijk dik genoeg voor wat...

Bewolkt en nevelig. Vanmiddag van het zuiden uit af en toe zon.

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht is het overwegend bewolkt, maar enkele opklaringen zijn mogelijk. In de loop van de nacht drijft er van het...

ARTIS organiseert Winter in ARTIS

Amsterdam - Van dinsdag 1 december tot en met zondag 3 januari het Winter in ARTIS. Het park wordt omgetoverd tot een winterse beleving...

Dinsdag eerst grijs en nevelig, later in het zuiden af en toe zon

Verwachting voor vandaag en morgenVanavond zijn er wolkenvelden en kan er lokaal grondmist ontstaan. De zuid- tot zuidwestelijke wind is zwak tot matig, in...

Zonnige perioden en droog

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn naast enkele stapelwolken perioden met zon en het blijft droog. Lokaal ontstaat vanavond grondmist. De maximumtemperatuur ligt rond...

Update in onderzoek naar misdrijven in Arnhem en Amersfoort

Arnhem/Amersfoort - De rechercheteams die onderzoek doen naar de schietpartij in Arnhem en de dode man in de auto in Amersfoort van afgelopen vrijdag,...

Proef met mobiel lab: binnen paar uur resultaat op DNA-spoor

Nederland - Hoe sneller de politie DNA sporen kan onderzoeken en analyseren na een misdrijf, hoe sneller het delict wordt opgelost en de politie...

Internationale trein krijgt vleugels

In de agenda staan acties en maatregelen om van de internationale trein op afstanden tot 700 kilometer een logische keuze te maken als alternatief...

Burgemeester Marcouch sluit drugspand in Steenstraat

Gisteren sloot burgemeester Ahmed Marcouch in de Steenstraat een pand waar de politie een grote hoeveelheid drugs heeft aangetroffen. Het ging om 296 hennepplanten...

In het zuiden eerst plaatselijk mist, verder zonnig en droog

Verwachting voor vandaag en morgenVanochtend zijn er naast wolkenvelden ook brede opklaringen, maar in het zuiden komt er eerst mist voor. De rest van...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here