Overdracht laatste gronden provincie Zuid-Holland voor gebiedsontwikkeling

Goeree-overflakkee – Donderdag 29 november 2019 ondertekenden de gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland het laatste gedeelte van de grondovereenkomst voor de aan- en verkoop van provinciegronden (voormalige Bureau Beheer Landbouwgronden). Met deze gronden kan de gebiedsontwikkeling Noordrand, met daarin de ambities op het gebied van natuur, wonen, wind, recreatie en agrarische structuurversterking, verder vorm krijgen.

In 2016 sloot de gemeente Goeree-Overflakkee met de provincie Zuid-Holland een vaststellingsovereenkomst voor de aan- en verkoop van ruim 475 hectare voormalige BBL-gronden. De gronden zijn in beginsel agrarische gronden. Door onder meer verkoop van gronden en kavelruil met agrariërs is een belangrijke basis gelegd om de ambities in de Noordrand te realiseren. De looptijd van de vaststellingsovereenkomst was van 2016 tot en met 2018. De aan- en verkoop van de gronden was verdeeld in drie fasen. De derde en laatste fase vond plaats op donderdag 29 november.

Wethouder Daan Markwat is erg te spreken over de samenwerking tussen de gemeente en de provincie: We kunnen met een positief gevoel terugkijken op een intensieve en leerzame tijd, waarin niet alleen de gemeentelijke kennis op het gebied van grondzaken is verdiept, maar ook belangrijke stappen zijn gezet in de gebiedsontwikkeling.

Gedeputeerde Han Weber: “Met de overdracht van de laatste provinciale gronden aan de gemeente is een mooie stap gemaakt om de ambities van het eiland verder vorm te geven. Ik ben blij dat na drie jaar intensief samenwerken de grondoverdrachten zijn gerealiseerd. De opbrengst van de gronden zet de provincie in voor het realiseren van het Natuur Netwerk Nederland.”

Wonen in de natuur

In deze laatste grondovereenkomst koopt de gemeente de nog resterende gronden die nodig zijn voor de gebiedsontwikkeling in de Eerste Bekading. In het gedeelte Eerste Bekading staat wonen in de natuur centraal. Hierbij wordt 27 hectare landbouwgrond omgezet naar ongeveer 22 hectare robuuste natuur met daarbinnen woningen in diverse woningtypen.

Proeftuin duurzame ontwikkeling

Daarnaast koopt de gemeente 70 hectare landbouwgrond plus een voormalige agrarische bouwstede in de Van Pallandtpolder Middelharnis. Op deze gronden wordt onderzocht of een Proeftuin voor duurzame ontwikkeling kans van slagen heeft. De gemeente heeft voor dit onderzoek drie jaar tijd gereserveerd. Gedurende deze onderzoeksperiode is de gemeente als eigenaar van de gronden verantwoordelijk voor goed agrarische beheer van deze gronden.

Agrarische structuurversterking

Met de overdracht van de resterende gronden geeft de gemeente uitvoering aan het laatste kavelruilplan met agrarische bedrijven in de polder Bekading. Door middel van kavelruil en -koop versterkt de bedrijfsstructuur van de in deze polder gelegen agrarische bedrijven. Tegelijkertijd wordt in dit deelgebied een zogenoemd ‘laarzenpad’ over agrarische grond mogelijk gemaakt en verkrijgt de gemeente de ondergrond voor een toekomstig fietspad vanaf de kern Middelharnis/Sommelsdijk richting de gebiedsontwikkeling.

Windenergie

Tot slot wordt het via deze grondovereenkomst mogelijk om de opstallen Halsweg 1-3 in Melissant aan Kroningswind BV te verkopen. Een belangrijke stap in de realisatie van het windpark in de Zuiderdiep- en Halspolder.

Laatste Nieuws

Wetswijziging: wijziging openingstijden winkel is eigen keus ondernemer

Er is vandaag een wetswijziging op de Winkeltijdenwet ingediend bij de Tweede Kamer. Om gedwongen opening van winkels zoveel mogelijk te...

Na de zomervakantie biedt Mikz het peuterspeelzaalwerk aan in de gemeente Heusden.

Heusden - Het vrijwillig bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Heusden (SPH) heeft na een zorgvuldig doorlopen proces besloten om na de...

Kromme-Rijnlaan wordt veiliger voor fietsers en voetgangers

Zeist - Het asfalt op de Kromme-Rijnlaan is aan vervanging toe. De weg krijgt een nieuwe inrichting. Een versmalling verlaagt de...

Jerusalem in Nijmegen: aardgasvrij wonen en lagere huren

Nijmegen - De 220 nieuwe huurwoningen in het Nijmeegse Jerusalem kunnen toch aardgasvrij gebouwd worden. Ook krijgt de buurt een duurzame openbare...

Nieuwe kinderfietsroute Joggem gaat door Rheeze en Diffelen

Rheeze/Diffelen - Vanaf vrijdag 10 juli wordt er in Hardenberg nog een uitstapje toegevoegd aan het aanbod van uitjes die 'coronaproof'...

Eerste veilige snelfietsroute Soest van start

Soest - De gemeente Soest gaat aan de slag met de snelfietsroute "De Stijl". Zo kan je straks sneller en veiliger...

Ondertekening Convenant Cultuureducatie 2020 – 2023

Geldermalsen - Samen cultuureducatie steviger op de kaart zetten. Dat willen de gemeente West Betuwe, de basisscholen en de culturele instellingen...

Uitagenda Krimpen vervangt de Cultuuragenda

Krimpen aan den IJssel - Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vernieuwde cultuuragenda Krimpen: Uitagenda Krimpen....

Bouwopgave in spoorzones en goederenvervoer spoor moeten in Balans

Eindhoven - Op 9 juli 2020 bracht staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een werkbezoek aan Eindhoven. Gedeputeerde Christophe...

€ 153.938 aan toeristenbelasting minder in Krimpenerwaard

Toeristenbelasting is voor bijna iedere gemeente ook een belangrijke bron van inkomsten. Toch ondervinden veel ondernemers in de toeristen- en recreatiebranche,...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.