Succesvolle P10-zomersessie ‘Vitaliteit next level’ op Goeree-Overflakkee

p10
Congres Viltaliteit next level in Goeree-Overflakkee was een succes - Beeldmateriaal: www.p-10.nl

Goeree-Overflakkee – Dinsdagavond 18 en woensdag 19 juni vond in Ouddorp de P10-zomersessie plaats. De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten. De twintig grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek. Dit jaar was de gemeente Goeree-Overflakkee gastheer voor het congres.

Opening P10-zomersessie

Dinsdagavond 18 juni opende burgemeester Ada Grootenboer de P10-zomersessie. Zij daagde de aanwezigen uit om over grenzen te stappen. “Over de grenzen van wat onmogelijk lijkt, of de grens van tijdgebrek of zelfs de grens van regelgeving. Samenwerken aan een hoger doel en het boeken van resultaten, liggen namelijk bijna altijd aan de andere kant van die grenzen”.

Daan Quakernaat (Public Speaker) vertelde (als metafoor) over kathedralen bouwen op Goeree-Overflakkee. Hij toonde de zin en onzin aan van bureaucratie en riep op tot ‘huilend in bed gaan liggen’, want “op het diepste punt ontstaan de beste ideeën. Dus gebruik die krimp op het platteland om kracht te vinden, net als Goeree-Overflakkee dat heeft gedaan!”.

Dag 1: ‘Vitaliteit next level’

Adam van Heest, rector CSG Prins Maurits en lid van de stuurgroep SmartWater, vertelde over de noodzaak van nieuwe economische impulsen en samenwerking in een gebied dat te kampen heeft met bevolkingsdaling of daar in de toekomt mee te maken kan krijgen. Daarna deelde Jan van Ginkel, concerndirecteur en loco-secretaris van de provincie Zuid-Holland zijn visie en ervaringen met betrekking tot de overgang naar een nieuwe duurzame samenleving. En tot slot nam Ben van Essen, strateeg in plattelandsontwikkeling, leefbaarheid en openbaar bestuur, de aanwezigen mee in de landelijke ontwikkelingen binnen het sociale domein, met een doorkijk naar de ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee.

P10-zomersessie

Dag 2: Stimulans voor de vitaliteit van kleine kernen

De tweede dag werd geopend door Ellen van Selm, P10-voorzitter en burgemeester van Opsterland. Tijdens de deelsessies, met als thema’s Wonen op het platteland, Ontwikkelen en leren met aandacht voor groene en duurzame economie en De samenwerking van de drie O’s (ondernemers, overheid en onderwijs) werd nog concreter ingegaan op het nut en de noodzaak van samenwerken. Burgemeester Grootenboer: “Ik denk dat we op een cruciaal punt staan om samen, gemeenten en andere partners, grote stappen te zetten en de vitaliteit van onze gemeenten en regio’s te stimuleren en naar een hoger plan te brengen”.

De energie van samenwerken 

Organisatie en deelnemers kijken terug op een succesvol congres. Burgemeester Grootenboer: “Ik ben ervan overtuigd dat het congres ‘Vitaliteit next level’ voor alle betrokkenen veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd, een uitgelezen gelegenheid was om te netwerken en bovenal eenieder heeft voorzien van energie om de uitdagingen waarvoor we staan aan te pakken en regionaal intensiever te gaan samenwerken!”.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam