Jaren 50 wijk in Moordrecht grondig op de schop

Moordrecht – Een complete make-over van de Jaren 50 wijk in Moordrecht. Daar hebben woningcorporatie Mozaïek Wonen en de gemeente Zuidplas met elkaar vergaande afspraken over gemaakt. Tussen 2022 en 2029 gaat deze wijk in Moordrecht fors op de schop.

Van jaren 50 naar toekomstbestendige wijk

Er komt een toekomstbestendige woonwijk met passende sociale huisvesting voor alleenstaanden, kleine en grote gezinnen en senioren. De openbare ruimte krijgt een compleet nieuwe vormgeving en er komen circa honderd extra parkeerplaatsen. Het college stelt de gemeenteraad voor € 3 miljoen investeringskrediet beschikbaar te stellen om dit mogelijk te maken.

184 nieuwe woningen

In het gezamenlijke plan is sprake van de bouw van circa 184 nieuwe woningen. Hier tegenover staat de sloop van minder woningen. Op die manier kunnen de gemeente Zuidplas en Mozaïek Wonen beter voldoen aan de grote vraag in de gemeente naar vooral sociale huurwoningen. De huidige bewoners van de wijk krijgen een passende woning aangeboden door Mozaïek. Bewoners kunnen, als zij dat willen, ook weer terugkeren naar de wijk als de nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd.

Heel diverse wijk

Wethouder Jan Hordijk: “Van oudsher is de Jaren 50 wijk een heel diverse wijk, met starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren. Naast de huidige bewoners is er zeker ruimte voor nieuwe bewoners in de wijk. Dicht tegen het centrum van Moordrecht, een gelijkvloerse woning met balkon en bereikbaar per lift. Veel woningzoekenden zullen er dolblij mee zijn. Ik vind het een fantastische ontwikkeling.” Het beschikbaar komen van deze woningen kan bovendien een extra beweging in de huizenmarkt in Moordrecht op gang brengen, wat uiteindelijk weer ten goede komt aan starters op de woningmarkt.

Mozaïek Wonen

Ron de Haas, directeur-bestuurder Mozaïek Wonen: “We zijn blij met de afspraken die zijn gemaakt en de extra investering van de gemeente Zuidplas. Een mooie stap in de ontwikkeling naar een vernieuwde en toekomstbestendige Jaren 50 wijk.” Voor een soepele doorstroming is de bouw van de nieuwbouwwijk in fasen opgedeeld. Daarmee wordt voorkomen dat veel mensen tegelijk moeten verhuizen, en tegelijk wordt mogelijk gemaakt dat een deel van de mensen die verhuizen al direct in een gereedgekomen nieuwbouwwoning terecht kan.

Parkeren en openbaar groen

Er is in het plan uitvoerig rekening gehouden met het parkeren en het openbaar groen. Voor beide is voldoende ruimte, met oog voor kwaliteit. Het plan is in gezamenlijkheid en in overleg met de bewonerscommissie en huurdersvereniging opgesteld. Er zijn goede afspraken gemaakt over de taak- en rolverdeling. Zo heeft Mozaïek Wonen een speciale website over de Jaren 50 wijk gemaakt, www.jaren50wijk.nl.

Bewoners en omwonenden betrokken

Er is intussen al verschillende keren met bewoners, omwonenden en belangstellenden gesproken over het plan. De laatste informatieavond was op 8 september, waar tientallen bewoners konden meepraten over het gepresenteerde plan. Daarnaast is er een actieve klankbordgroep en een bewonersvertegenwoordiging waarmee intensief wordt gesproken.

Eerstvolgende stap is nu de wijziging van het bestemmingsplan. Eind 2021 is die procedure afgerond, zodat na de vergunningverlening de start van de sloop en nieuwbouw voor de eerste fase in 2022 kan beginnen.

Laatste Nieuws

Verkeerde aanpak in Schoonhoven kost 1/2 miljoen

Krimpenerwaard - De voormalige gemeente Schoonhoven heeft in 2014 het besluit genomen om de historische uitstraling van Schoonhoven te versterken. Ook...

RET gaat reizigers helpen drukte in te schatten

Rotterdam, 19 oktober 2020 – De RET is gestart met het aanbieden van een drukte-indicator in de reisplanner op RET.nl en...

Wonderfeel Festival test met proef wat er wél kan

's-Graveland - Met een proefopstelling op het festivalterrein testte klassieke muziekfestival Wonderfeel deze week, met financiële hulp van gemeente Hilversum, wat er...

Herfst: wat doen we met het bladafval?

Haarlem - Het is volop herfst in Haarlem! Spaarnelanden werkt hard om met veegwagens en bladblazers gevallen bladeren op te ruimen....

Wolkenvelden. Vandaag droog, morgenmiddag regen

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn vandaag wolkenvelden maar van het zuiden uit breekt de zon door. Het is droog en de temperatuur ligt...

Waterschap investeert fors in waterveiligheid en klimaatdoelen

Middelburg - Op 11 november wordt de Begroting 2021 voorgelegd aan de algemene vergadering van het waterschap. Kernpunten zijn dat er...

Deltacommissaris: ‘Iedereen aan de slag met water in Zeeland’

Middelburg - Water is dé centrale opgave in Nederland, stelt deltacommissaris Peter Glas. ‘De komende jaren ligt er een forse uitdaging om...

Eerste deelauto’s in gebruik bij mobipunten, online demonstraties vanaf 3 november

Den Helder - De eerste deelauto’s bij de mobipunten zijn gearriveerd. Bedrijven AVIA Marees en PRO hebben ieder twee deelauto’s afgenomen,...

CJG en consultatiebureau Kampen officieel geopend

Kampen - Sinds 1 september 2020 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD...

Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek officieel geopend 510 Kilometer aaneengesloten wandelpaden in ‘het buiten van Utrecht’

Utrecht - Een jaar na het slaan van de eerste routepaal is het wandelnetwerk Kromme Rijnstreek, bekend als ‘het buiten van...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here