Nieuw initiatief voor Middelland op Polanerbaan

Luchtfoto Woerden met Polanerbaan 1-3 - Foto: © Urhahn/gemeente Woerden.

Er is opnieuw een initiatief voor een perceel op Middelland. Dit keergaat het om Polanerbaan 1-3, op de kop van de Polanerbaan bij het NS-station. Deeigenaar wil dit herontwikkelen naar een hoogwaardig woongebied met mogelijk ookruimte voor zorgvoorzieningen. Het voorlopige planvoorstel gaat uit vancirca 300 nieuwbouwwoningen voor alleenstaanden, starters, ouderen engezinnen.

Appartementen en stadswoningen

Het betreft appartementen en stadswoningen in de vrijesector en de sociale sector (minimaal 25%). De eigenaar en de gemeente gaan nu de haalbaarheid hiervan onderzoeken. Ook wordt onderzocht of de bestaande zorgfuncties die nu in het kantoorgebouw aanwezig zijn, elders op het perceel in een nieuw gebouw kunnen worden gehuisvest.

Mooie plannen voor Polanerbaan

Het perceel Polanerbaan 1-3 bestaat uit kantoorgebouwen en parkeerterrein. De eigenaar heeft aangegeven hier nieuwbouwwoningen te willen bouwen, maar mogelijk ook ruimte te willen bieden aan andere functies. De mogelijkheid bestaat dus dat bestaande zorgvoorzieningen in de nieuwbouw op deze plek terugkomen. Deze mix van doelgroepen en functies sluit goed aan bij de vastgestelde Ontwikkelingsvisie voor Middelland. Daarin staat dat Middelland zal worden omgevormd tot een gemengd stedelijk woongebied. Eerder dit jaar werd al bekend dat er vergevorderde woningbouwplannen zijn voor het pand aan de overkant van de weg,het voormalige FNV-gebouw.

Behoefte aan extra woningen

Wethouder Arjan Noorthoek (transformatie Middelland): “Het is goed nieuws dat we nu opnieuw een initiatief voor Middelland kunnen onderzoeken. Een mooie volgende stap op weg naar de transformatie van dit deel van Middelland. Er is een enorme behoefte aan extra woningen en het gebied leent zich er uitstekend voor. Maar we zijn ook zuinig op de zorgvoorzieningen die we hier hebben. Dit plan biedt mogelijk kansen voor beide functies: wonen en zorg. Als dit gaat lukken, is dat een hele goede ontwikkeling.”

Spelregels

Onderzoek moet uitwijzen of het plan ruimtelijk is in te passen en of het financieel haalbaar is. In de intentieovereenkomst is vastgelegd dat het moet voldoen aan (concept-)spelregels voor Middelland die het college en de gemeenteraad nog moeten vaststellen. Die spelregels gaan onder andere over ruimtelijke, programmatische en financiële aspecten. Besluitvorming hierover is begin 2019 te verwachten.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam