Samen doen! Oproep aan Lopikse inwoners om mee te denken over sociaal domein.

inwoners
links wethouder Johan van Everdingen en rechts burgemeester Laurens de Graaf. Foto: Gemeente Lopik

Lopik – Samen met inwoners en partners zet de gemeente de volgende stap in de verdere ontwikkeling van het Sociaal Domein in de gemeente Lopik. Want in een goed georganiseerd Sociaal Domein doet iedereen mee! In de gemeente Lopik streven we naar een samenleving waarin kinderen gezond opgroeien, iedereen op maat mee kan doen en we oog hebben voor elkaar. Met daarbij de gemeente als betrouwbare partner. 

 

Meedenken over onderwerpen als jeugdzorg, Wmo, werk & inkomen

De gemeente Lopik wil graag de hulp, ondersteuning en waardevolle bijdrage van inwoners om het beleid een goede richting te geven. Daarnaast wil de gemeente graag dat inwoners meedenken hoe zij dit belangrijke project handen en voeten kunnen geven. Wat is de rol van inwoners en overheid? Inwoners kunnen meedenken over onderwerpen als  opvoedvraagstukken, jeugdzorg, Wmo, participatie (samenwerken/samen doen), werk & inkomen en vervoer.

 

Oprichten klankbordgroep

De gemeente gaat een volledig beleidsplan ontwikkelen samen met de Lopikse samenleving. Hiervoor richt de gemeente een grote en brede klankbordgroep op. In deze groep participeren veel verschillende (groepen) inwoners en organisaties. Deze speciaal samengestelde groep mensen geeft aan wat er leeft in de samenleving en wat belangrijk is.

Met participatie bedoelt de gemeente Lopik het actief meedenken en meedoen om de leefbaarheid in de wijk, buurt of straat te verbeteren. De klankbordgroep komt

4 keer bij elkaar. Om ideeën uit te wisselen en meningen te delen over onderwerpen die voor de lokale samenleving  belangrijk is. Dit doen inwoners onder andere samen met  burgemeester Laurens de Graaf en wethouder Johan van Everdingen.

 

Vier bijeenkomsten

De klankbordgroep komt de komende maanden op vier donderdagen bij elkaar. De bijeenkomsten vinden plaats van 19:30 – 21:30 uur.

 

De data voor de bijeenkomsten zijn:

–           8 november 2018: Start ‘Samen doen!’

–           17 januari 2019: Welke thema’s zijn belangrijk?

–           21 februari 2019: Hoe geven we thema’s handen en voeten?

–           21 maart 2019: Uitkomsten & vervolg ‘Samen doen!’

 

De bijeenkomsten worden verspreid over de verschillende kernen georganiseerd. De gemeente wil op die manier mensen uit alle dorpen van de gemeente Lopik in de klankbordgroep laten plaatsnemen.

 

Aanmelden via samendoen@lopik.nl

Op donderdag 8 november a.s. vindt de eerste sessie van de klankbordgroep plaats. De avond start om 19:30 uur. Bij het aanmelden, ontvangen deelnemers meer informatie over het programma en de locatie.

 

Meer informatie over het project ‘Samen doen!’ staat op www.lopik.nl/samendoen

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam