Partijen onderzoeken samen brand ProRail transformatorhuisje Hilversum

partijen
Foto: ProRail

Hilversum – Vrijdag 20 juli heeft  op initiatief van burgemeester Broertjes van Hilversum, een gesprek plaatsgevonden waarbij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, ProRail en Liander aanwezig waren. Tijdens deze bespreking hebben de partijen de eerste voorlopige conclusies met elkaar gedeeld. Op basis van deze eerste bevindingen blijkt dat de hoogspanningsaansluiting van netbeheerder Liander tijdig spanningsloos is gemaakt, maar door een fout in het schakelsysteem een deel van de stroom op de bovenleiding, om de treinen te laten rijden, nog in het transformatorhuis aanwezig was.

ProRail werd door de brandweer verzocht hun eigen installatie spanningsloos te maken, netbeheerder Liander werd verzocht om dit te doen voor de hoogspanningsaansluiting. Dit is ook door beide partijen bevestigd en teruggekoppeld aan de aanwezige brandweer.

Stroom

Tijdens het optreden van de brandweer bleek echter dat er nog stroom in het transformatorhuis aanwezig was door een niet werkende schakelaar, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond. Door snel en adequaat handelen van de brandweermensen heeft dit gelukkig niet geleid tot letsel. Naar de mening van alle betrokken partijen is door de brandweer terecht gewacht met operationeel optreden tot daadwerkelijk bevestigd kon worden dat alle spanning van het transformatorhuis af was.

Betrokken partijen

In het gesprek van 20 juli is afgesproken dat alle betrokken partijen, ProRail, Liander en de Veiligheidsregio gezamenlijk deelnemen aan het lopende onderzoek. Bevindingen en aanbevelingen zullen in een rapportage worden opgenomen. Daarnaast is afgesproken dat er ook bekeken zal worden op welke wijze de afstemming gedurende een dergelijk complex incident versterkt kan worden.

ProRail en Liander gaan samen met het betrokken brandweerkorps om tafel om de gebeurtenissen door te spreken en om voorlichting te geven over de stroomvoorzieningen in dergelijke transformatorhuizen. Door het incident was het treinverkeer enige dagen ontregeld. Zo kon er niet voldoende stroom worden gegarandeerd om alle Intercity’s te laten stoppen op station Hilversum. Ondertussen is de treindienst weer volledig hervat.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam