D66 Krimpen voelt zich alleen in voorstellen bezuinigingen

Krimpen aan den IJssel – Op 11 juli vond in de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel de bespreking van de kadernota 2020 plaats die als motto meekreeg “de grote verbouwing van Krimpen”. Centraal in deze kadernota staat de noodzaak om te komen tot structurele bezuinigingen om de komende jaren een sluitende begroting mogelijk te maken. D66 bleek de enige fractie die concrete voorstellen deed.

Voorstellen bezuinigingen nodig

De vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet rooskleurig wat betreft de financiële situatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Met name door zeer grote kostenstijgingen in het sociaal domein en in de afvalverwerking ontstaat een structureel tekort van ca. 850.000 euro per jaar. In de kadernota stelt het college een aantal aandachtsgebieden voor bezuinigingen voor, maar vraagt het college de raad ook om concrete kaders.

Bezuinigingen waar budgetoverschrijdingen zijn

De fractie van D66 stelde in haar inbreng dat vooral daar moet worden bezuinigd waar de overschrijdingen van budgetten plaatsvinden. Daarvoor werden als concrete taakstellingen genoemd: Jeugdzorg € 300.000; Participatiewet € 100.000; WMO € 100.000 en Afvalverwerking € 250.000. Daarnaast gaf D66 aan dat ook op andere terreinen zoals onderhoud en vernieuwing openbare ruimte bezuinigd kan worden omdat de totale bezuinigingsopgave niet meer bedraagt dan ca. 1,5 % van de uitgaven. De omvang van een dergelijke bezuiniging zal voor de inwoners nauwelijks tot geen merkbare gevolgen hebben.

D66 enige fractie met voorstellen

D66 bleek de enige fractie die concrete bezuinigingsvoorstellen deed, de andere fracties willen afwachten wat het college gaat voorstellen bij de begroting van 2020.

10% kostenefficiënter werken in sociaal domein

De budgetten voor uitvoering van taken in het sociaal domein zijn in 2015 door het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Daarbij werd van de gemeenten gevraagd om voor de verschillende regeling van 10% tot 25% kostenefficiënter te werken. D66 gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg, die slag moet ook in Krimpen aan den IJssel echt worden gemaakt. Alle andere partijen in de gemeenteraad stellen noodzakelijke ingrepen kennelijk uit waardoor in de toekomst het risico bestaat dat voorzieningen zoals zwembad, muziekschool en De Tuyter in het geding kunnen komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Bredase en Zundertse jongeren fiksen ‘hun shit’

Breda/Zundert - Fiks helpt jongeren tussen de 16 en 27 jaar van ‘ik-weet-niet-wat-ik-wil’ naar ‘shit-dit-vind-ik-chill’. Voor een half jaar gaan zij...

Stikstof bedreiging voor ecosysteem duinen

Juist nu genieten we van de natuur, ook van de Nederlandse duinen. En dat willen we blijven doen. Het is daarom...

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders

Het jaar 2019 stond bij het Huis voor Klokkenluiders in het teken van bouwen aan de toekomst. Een jaar waarin naast het...

Zwerfafval tegengaan met extra maatregelen

Baarn - In deze tijden waarin mensen meer thuis zitten, zien afvalinzamelaars dat de hoeveelheid huishoudelijk afval toeneemt. Ook zien gemeentes...

Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum weer open

Vuren - Maandag 1 juni a.s. zal het Sky of Hope WO2- en Vliegeniersmuseum de deuren weer openen (gevestigd in fort...