Gemeenteraad Krimpen aan den IJssel neemt meerdere moties SGP aan

Marco Oosterwijk , fractievoorzitter SGP Krimpen aan den IJssel

Krimpen aan den IJssel – De SGP laat bij monde van fractievoorzitter Marco Oosterwijk weten zeer tevreden te zijn, met het feit dat er maar liefst 4 moties van zijn partij door de gemeenteraad op 8 november aangenomen. Het gaat om de moties over Bouwen in de polder, Right to challenge, Schaapskudde Krimpen en Fair Trade gemeente.

Right to Challenge

Zo stemde de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in met het initiatief van SGP en CDA om te bezien onder welke voorwaarden Krimpenaren een ‘right to challenge of right to bid’ kunnen uitoefenen. Fractievoorzitter Marco Oosterwijk: “dat houdt kort gezegd in dat inwoners de gemeente kunnen ‘uitdagen’ als zij vinden dat iets anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Wij hebben dit voorgesteld, omdat we zo bijdragen aan bestuurlijke vernieuwing en daarmee inwoners echt serieus nemen. We zijn ervan overtuigd dat er veel dynamiek en kracht in de Krimpense samenleving zit; dan moet je er ook voor zorgen dat die de ruimte krijgt”. Het college is verzocht in de eerste helft van 2019 met een voorstel naar de raad te komen.

Grasbeheer

Ook werd ingestemd met een SGP-voorstel om te bezien hoe het grasbeheer in Krimpen (deels) door een schaapskudde kan worden verzorgd. Marco Oosterwijk: “dit hoeft niet meer te kosten dan machinaal maaien, kan vorm worden gegeven in samenwerking met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en de GroenAlliantie, is vooral ook positief voor de biodiversiteit en is ook nog eens leuk en leerzaam”.

Bouwen in de polder prematuur

Een meerderheid van de Krimpense raad stemde ook in met de motie van SGP, CDA en CU waarin de raad uit-spreekt een eventueel volbouwen van het gebied tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel te duiden als iets dat prematuur is en niet op regionaal draagvlak kan rekenen. Oosterwijk; “wij zijn bekend met de situatie dat in gemeente Krimpenerwaard na veel discussie een amendement is aangenomen voor meer spreiding van woningbouw, maar vinden het belangrijk dat ook in de raad van gemeente Krimpen aan den IJssel positie wordt bepaald. We zijn niet tegen de bouw van meer woningen, maar wel tegen een zware concentratie daarvan aan Krimpense kant. We vinden het een goede zaak dat ook de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel zich op deze manier heeft uitgesproken.

Fair Trade gemeente

Het Krimpense College gaat op verzoek van de SGP ook aan de slag om te kijken hoe – samen met ondernemers, maatschappelijke instellingen en inwoners – Krimpen aan den IJssel als Fair Trade gemeente kan worden aangemerkt. Oosterwijk: dat is dus een initiatief waarvan we hopen dat er zich veel Krimpenaren aan willen verbinden. Volgend jaar moet duidelijk worden hoe dat zou kunnen. De gemeenteraad stemde unaniem in.

Bezuiniging op zorgbegroting

Het Krimpense college stelde in de begroting voor om jaarlijks €250.000 te gaan bezuinigen op het sociaal domein, onder andere door scherper te gaan indiceren en de huishoudelijke hulp toelage (HHT) af te schaffen. Een SGP-amendement om deze structurele bezuiniging drastisch in te perken haalde het niet. Marco Oosterwijk: “dat vinden we oprecht jammer, maar we respecteren deze keuze van het college. Als SGP gaat de Krimpense zorg ons zeer aan het hart en we vinden de voorgestelde maatregelen daarbij te ver gaan. Wij maken een andere politieke keuze, door als alternatief op de zorgbezuiniging voor te stellen dit deels te compenseren door de hondenbelasting niet verder af te schaffen”. De Krimpense SGP stemde daarom ook niet in met de begroting 2019, maar zei in een stemverklaring zich positief en constructief te zullen blijven opstellen omdat er ook genoeg goede zaken in de begroting zijn opgenomen.

Coalitie houdt zich aan belofte

Door de behaalde resultaten heeft de coalitie laten zien zich aan haar belofte te hebben gehouden om constructief met de oppositie verder te willen werken. Bij de langdurige Algemene Beschouwingen werden meerdere moties, door ontstane vermoeidheid en  irritaties, afgewezen. Wel werd door de coalitie daarna op verschillende manieren de belofte gedaan op een later moment deze moties alsnog serieus in behandeling te nemen. Voor de SGP, maar ook andere partijen heeft dit in ieder geval een mooi resultaat opgeleverd.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam