Leefbaar Krimpen met nieuw burgerraadslid en moties begroting

Daniël Ratzon burgerraadslid Leefbaar Krimpen

Krimpen aan den IJssel – Op 7 Nov jl. is Daniël Ratzon, beëdigd als nieuwe burgerraadslid bij Leefbaar Krimpen. Daniël is geen onbekende in Krimpen aan den IJssel. Naast zijn werk als beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam is hij als judodocent actief bij Judo Club Krimpenerwaard. Hier is hij verantwoordelijk voor het opleiden van de wedstrijdjudoka’s. Vele van deze judoka’s behoren intussen tot de top van de Nederlandse Judosport. De fractie van Leefbaar Krimpen wordt vanaf nu dus versterkt met een vakspecialist op het gebied van sport, recreatie en veiligheid.

Motie met SGP voor onderzoek regionale woonafspraken

Leefbaar Krimpen en SGP willen onderzoek naar de gemaakte regionale woon afspraken , moet Krimpen wel of niet uit Woonnet Rijnmond? De motie van Leefbaar Krimpen en de SGP werd met meerderheid aangenomen. Wethouder Jaarsma krijgt de opdracht om op korte termijn de motie uit te voeren.

Duidelijke vragen in motie

“De vragen zijn helder: Is de aansluiting bij Woonnet Rijnmond nu wel de juiste keuze geweest voor Krimpen? Wat zijn de voor– en nadelen. Is samengaan met bijvoorbeeld de woningcorporaties in de Krimpenerwaard geen betere oplossing? Wij willen graag nu weten wat de voor- en nadelen zijn, welke alternatieven er zijn etc. Binnenkort komt de woon-verordening namelijk op de agenda in de raad. We willen het beste voor de Krimpenaren,” zegt Oscar Suijk namens Leefbaar Krimpen.

Ook motie naar onderzoek gratis OV aangenomen

Leefbaar is voorstander voor gratis openbaar vervoer voor onze ouderen. Een van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de partij was gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Daarom diende Leefbaar Krimpen bij de behandeling van de begroting een motie in om de kosten daarvan in kaart te brengen. Wethouder John Janson start binnenkort met zijn verkennende onderzoek.

OV Probeerpas

Gelijktijdig met deze motie diende Leefbaar Krimpen een motie OV Probeerpas in. De Verkeersonderneming maakt het mogelijk om 2 maal 4 weken gratis gebruik te maken van het openbaar vervoer. Voorwaarde van deelname is dat de werknemer werkzaam moet zijn in Rotterdam, Voorne Putten, de Drechtsteden of de BAR gemeenten. Leefbaar Krimpen verzocht de raad deze Probeerpas te bevorderen en promoten. De motie werd met grote steun van coalitie en oppositiepartijen aangenomen.

PvdA motie verbetering DCV complex gesteund

Tijdens de behandeling van de begroting werd een motie van de PvdA voor het verbeteren van het complex van DCV en het verzoek aan het college om duidelijkheid te verschaffen over de bereikte resultaten ingediend. PvdA en Leefbaar Krimpen willen duidelijkheid of er bij de kadernota in het tweede kwartaal van 2020 een investeringsvoorstel kan worden verwacht voor de structurele financiële ondersteuning voor het te realiseren plan. Een toezegging van de wethouder Sport (Arjan Neeleman) was niet voldoende voor de fracties waarop een motie werd ingediend, welke werd aangenomen.

Eerlijker betalen afval voor kleinere huishoudens

Samen met coalitiegenoot D66, heeft Leefbaar ook een motie ingediend waarbij een onderzoek wordt verzocht naar het invoeren van een meer-tarievenstelsel. Wel met de nadruk dat er geen DIFTAR komt in Krimpen aan den IJssel (Diftar is betalen per kg, zak of per leging van de container). Op dit moment betalen kleine huishoudens van 2 personen hetzelfde jaarlijkse bedrag aan afvalkosten als een (groot) gezin. Door de veranderingen van kleinere gezinnen en veel tweepersoonshuishoudens in Krimpen, is een eerlijker systeem noodzakelijk. De motie werd met grote steun van coalitie en oppositiepartijen aangenomen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam