“Nashville-verklaring” ook op raadsagenda Krimpen door bijna alle fracties

Walk of Love, discriminatie
QuinceMedia / Pixabay

De Raadsinformatiebrief die het College deze week verstuurde met als titel “Nashville-verklaring” wordt op verzoek van de ondertekenaars van onderstaande verklaring op de agenda gezet van de volgende raadscommissievergadering.

Reactie op omstreden Nashville-verklaring

Als reactie op de Nashville-verklaring ondertekenden de fracties van bijna alle politieke partijen in Krimpen aan den IJssel de volgende verklaring.

“Wij,
Fracties van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, D66, Krimpens Belang, PVDA en CDA zijn van mening dat de Nashville-verklaring die is ondertekend door ruim tweehonderd voornamelijk orthodox protestanten, anti-LHBTI+ is en daarom niet aansluit bij ons
gedachtegoed. Wij zetten ons in voor een Krimpen aan den IJssel waar iedereen mag zijn wie die wil zijn.

Waar gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit hoog in het vaandel staan. Wij staan voor een gemeenschap met ruimte voor diversiteit en ruimte voor alle inwoners om hun leven naar eigen inzicht in te richten; wij gaan respectvol om met elkaars vrijheden.
Wij zijn van mening dat de zogenaamde Nashville-verklaring inclusiviteit van bepaalde groepen in onze samenleving uitsluit.

Zeker in deze tijd van polarisatie dienen wij samen actie te ondernemen. Door de dialoog aan te gaan, zullen we de polarisatie kunnen keren. Zo kunnen we met respect voor verschillende meningen naast elkaar en met elkaar leven. Wij verklaren hierbij dat er volgens ons ruimte is voor iedereen in Krimpen. Het buitensluiten van mensen is onacceptabel. Het maakt niet uit wie je bent; iedereen heeft recht op liefde.”

Fracties van Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, VVD, D66, Krimpens Belang, PVDA en CDA.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam