SGP Krimpen verrast door aangekondigde zondagsopenstelling Jumbo

Krimpen aan den IJssel – De SGP van Krimpen heeft verrast kennis genomen van de aankondiging door Jumbo de Olm dat zij vanaf 21 oktober iedere zondag open is tussen 10:00 en 19:00 uur. Daarom heeft de SGP nog die-zelfde dag schriftelijke vragen ingediend bij het Krimpense College.

Fractievoorzitter begrijpt het niet

Bert-Jan Ruissen: “we zijn zeer verrast door deze aankondiging en begrijpen het ook niet. Zondags-openstelling van winkels is in Krimpen aan den IJssel een belangrijk onderwerp geweest in de verkiezingen en nu nog steeds. Wij gaan er echt van uit dat het Krimpense college zich rekenschap geeft van de ingewikkeldheid van dit onderwerp en daarom zorgvuldigheid voorop stelt”.

SGP weet niet zeker welke aanvraag is ingediend

Zo wil de SGP duidelijkheid verkrijgen over de waarschijnlijk ingediende aanvraag over zondagsopenstelling en waarom de gemeenteraad daar nog niets over heeft vernomen. Ook dringt de SGP aan op een te houden draagvlakonderzoek bij winkeliers en inwoners. Dat is belangrijk bij dit onderwerp dat de gemoederen in Krimpen aan den IJssel veel bezig houdt.

Na haringtest nu ‘behoeftepeilingen’ door AD?

Bert-Jan Ruissen: “het Algemeen Dagblad liet onlangs onderzoeken op de Crimpenhof waar de behoefte lag en daarbij gaf een meerderheid van de winkeliers aan geen zondagsopenstelling te willen. Ook sommige winkeliers van De Korf lieten recent tweemaal in briefvorm blijken dat ze zondagsopenstelling niet zien zitten. En dat begrijpen we goed: de kleine, zelfstandige winkelier is straks de dupe van de wens van supermarkten en het grootwinkelbedrijf en Krimpen zal wezenlijk veranderen”.

Zondagsrust niet meer vanzelfsprekend

In veel gemeenten is de zondagsrust inmiddels allang niet meer vanzelfsprekend. Overal in Nederland zijn gemeenten bezig met zondagsopenstelling. Het is daarom opmerkelijk dat de SGP zegt verrast te zijn, want het voornemen van de nieuwe coalitie was hierover glashelder. Toch vindt de SGP dat het nieuwe Krimpense college het aan haar eigen stand verplicht is om het draagvlak voor een zondagsopenstelling goed te onderzoeken.

Respectvolle zondagsvrijheid

De formateur verklaarde bij zijn verslag in mei 2018 dat de nieuwe Krimpense coalitie “respectvol de juiste weg in wil slaan op het gebied van zondagsvrijheid” en het coalitieakkoord vermeldt: “we slaan nieuwe wegen in om onze inwoners meer te betrekken, we stimuleren meedenken, meepraten en meedoen”. Dat kan bij dit belangrijke onderwerp geen loze kreet zijn.

‘Rekenschap geven is vereist’

Bert-Jan Ruissen: “een zorgvuldig proces, waarin het college zich rekenschap geeft van allerlei zaken die met zondagsopenstelling gepaard gaan, is een vereiste om de relatie van het college met het totale Krimpense bedrijfsleven en het geheel van de Krimpense samenleving recht te doen”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

“Krimpense partijen ingestemd met vrijblijvende motie”

Krimpen aan den IJssel - In een vergadering van de Krimpense raad op donderdagavond 4 juni, heeft een meerderheid van partijen...

Grenssituatie van de zotte – Belgisch beleid gehekeld

Hulst - “Het is van de zotte!”, dat vindt burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst. “Hoe de Nederlands-Belgische grenssituatie al sinds 15...

2 provincies in gesprek met Schiphol over hinderreductie

Bestuurders uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht vinden het positief dat de Luchtvaartsector een plan heeft gemaakt om de hinder voor...

Proefversie coronadashboard staat online

Nederland - Vandaag is een eerste versie van het coronadashboard gepubliceerd. Dit dashboard brengt verschillende gegevens over het coronavirus samen, zoals...

Moties LHBTI-beleid Krimpen: 1 ook door SGP, CDA en CU aangenomen

Krimpen aan den IJssel - Gisteravond moesten een aantal moties behandeld worden die vanwege de tijd waren blijven liggen bij de...