Vernietigend rapport Rekenkamer Krimpen over aanpak grote kruising

0
311
Algerabrug Krimpen aan den IJssel - Foto: Jeffrey Groen © Regio Online

Krimpen aan den IJssel – De gemeente Krimpen aan den IJssel is begonnen met de uitvoering van het omvangrijke infrastructurele project de Grote Kruising terwijl het plan inhoudelijk nog niet helemaal uitgewerkt was en de financiering nog niet rond was. Hierdoor is er een risico dat onnodige werkzaamheden worden uitgevoerd of dat de kosten voor de gemeente hoger uitvallen.

Ongefundeerd aan de slag

Ook voldoet het project- en risicomanagement niet aan de eisen die horen bij een dergelijk project. De gemeente heeft daardoor niet genoeg grip op de uitvoering van het project en op bijvoorbeeld het voorkomen van uitloop of meerkosten. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Krimpen aan den IJssel in zijn rapport “Ongefundeerd aan de slag” over de governance van het project de Grote Kruising.

Grote Kruising

Door Krimpen aan den IJssel loopt de Algeracorridor, de belangrijkste verbindingsroute tussen de Krimpenerwaard en de regio Rotterdam. Op deze route ligt een druk knooppunt: de grote kruising. Deze kruising is aan het verzakken als gevolg van een verouderde en verzwakte fundering. De gemeente Krimpen aan den IJssel is daarom het infrastructurele project De Grote Kruising gestart: vernieuwen van de fundering van de kruising en verbeteren van de doorstroming van het verkeer. In 2018 zijn de werkzaamheden gestart. De gehele operatie moet in 2022 afgerond zijn. De totale investering is begroot op bijna € 33 mln.

Geen passende besluitvorming en risicomanagement

De gemeente rekent op bijdragen vanuit onder meer de provincie Zuid-Holland. Uitvoeren van een dergelijk ingewikkeld en kostbaar project vraagt om passende besluitvorming en project- en risicomanagement. Hier schort het aan. Zo is de gemeente, vanwege de haast die volgens haar was geboden met het oog op calamiteiten, begonnen met de uitvoering van het project voordat er een uitgewerkt plan was. De raad heeft, door hier al een deel van het budget voor toe te kennen, goedkeuring gegeven aan een project zonder dat helemaal duidelijk was wat precies de inhoud was, hoeveel het moest gaan kosten en hoe het gefinancierd ging worden.

Nog steeds geen financiering voor kruising

De financiering van het project is op dit moment nog steeds niet definitief geregeld. De gemeente heeft hiermee tegen de eigen regels gehandeld, die stellen dat pas tot realisatie van een project overgegaan mag worden als de financiering rond is. Als de bijdrage van andere overheden tegenvalt kan het zijn dat projectonderdelen, zoals bepaalde fietsroutes, afvallen of dat het project tot extra kosten voor de gemeente leidt.

Geen grip op uitvoering project

De gemeente heeft met haar aanpak niet genoeg grip op de uitvoering van het project. In het projectmanagement is onvoldoende scheiding aangebracht tussen de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en van ambtenaren. Ook is er nog geen toereikende rapportagestructuur opgetuigd en worden documenten zoals financiële raming en planning regelmatig aangepast.

Geen zicht op grote lijnen grote kruising

Hierdoor wordt het zicht van de bestuurlijke opdrachtgever op de grote lijnen van het project beperkt en daardoor ook zijn mogelijkheden om het project goed aan te sturen. In het risicomanagement ontbreekt het vooral aan een goede inschatting van de financiële risico’s en de uitwerking van concrete maatregelen om de projectrisico’s zoals uitloop en meerkosten te beheersen.

Nog geen krediet beschikbaar stellen

De raad moet nog een besluit nemen over het grootste deel van het benodigde krediet voor de uitvoering van het project. De rekenkamer beveelt aan dit budget pas toe te kennen als er een compleet projectplan beschikbaar is en als verbetering zijn aangebracht in de governance van het project.

College onderschrift rapport deels

Het college onderschrijft de conclusies grotendeels en neemt de meeste aanbevelingen over. Het is echter van mening dat niet alle in het onderzoek gehanteerde vereisten passend zijn bij de aard en omvang van de gemeentelijke organisatie van Krimpen aan den IJssel. De rekenkamer wijst in dat kader nogmaals op het belang van een goede beheersing van een complexe en duur project als de Grote Kruising.

Het rapport is hier te downloaden (PDF).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here