Een erepenning voor Wietze Kooistra

erepenning

Opsterland – Tijdens zijn afscheidsreceptie ontving voormalig wethouder Wietze Kooistra de erepenning van Opsterland vanwege zijn uitzonderlijke bestuurlijke verdiensten voor de gemeente Opsterland. Burgemeester Ellen van Selm reikte de erepenning uit namens het gemeentebestuur van Opsterland

Toelichting

Wietze Kooistra heeft gedurende vier raadperiodes als raadslid en gedurende drie raadperiodes als wethouder bijgedragen aan het openbaar bestuur in Opsterland. Vanuit zijn wethouderschap heeft hij de belangen van de inwoners van Opsterland in allerlei hoedanigheden gediend. Daarbij heeft hij in zijn netwerkrelaties de Opsterlandse thema’s en belangen geagendeerd en verbindingen gelegd. Door zijn koersvastheid en immer respectvol optreden heeft dit voor Opsterland veel vruchten afgeworpen. Met zijn scherpe inschattingsvermogen om partijen op voet van gelijkwaardigheid om tafel te krijgen
heeft hij ogenschijnlijk onoverbrugbare belangen weten te verbinden.

Reden van Toekenning erepenning

Het gemeentebestuur geeft met de uitreiking van de erepenning en de oorkonde blijk van grote waardering voor Wietze Kooistra’s uitzonderlijke bestuurlijke verdiensten voor de gemeente Opsterland. Hij heeft vanuit al zijn bestuurlijke rollen wezenlijke ontwikkelingen bewerkstelligd in zowel het ruimtelijk als sociaal domein. Hiermee heeft hij zich in uitzonderlijke mate direct en indirect verdienstelijk gemaakt voor de sociale cohesie en het welzijn van alle inwoners van Opsterland.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam