Inwoners Tytsjerksteradiel werken mee aan realisatie nieuwe sporthal

inwoners

Tytsjerksteradiel- Dinsdag 24 april heeft de stuurgroep Westermar bestaande uit inwoners van Burgum en omstreken een rapport aan het college van Tytsjerksteradiel overhandigd. Wethouder Doeke Fokkema nam deze namens het college in ontvangst. 

inwoners

Het rapport bevat wensen en adviezen van de toekomstige gebruikers over hoe de gemeente de nieuw te bouwen sporthal kan aanbesteden, realiseren, beheren en exploiteren. Het rapport gaat dienen als basis voor een programma van eisen voor de bouw. De gemeente omarmt het burgerinitiatief en ziet het als kans om ervaring op te doen met een interactieve vorm van burgerparticipatie.

 

Burgerinitiatief

In de nacht van 4 op 5 oktober 2017 is de sporthal Westermar afgebrand. De hal was op dat moment toe aan groot onderhoud. Bij dit proces was al een groep inwoners betrokken. Na de brand heeft dezelfde groep aangegeven te willen samenwerken met de gemeente om een plan te maken voor een nieuwe sporthal. Hieruit is de stuurgroep Westermar ontstaan. Door middel van interviews, vragenlijsten, bijeenkomsten en bezoeken aan andere sportaccommodaties heeft de stuurgroep vervolgens een adviesrapport opgesteld. De groep blijft na overhandiging van het adviesrapport deel uitmaken van de projectorganisatie en krijgt een rol als klankbordgroep tussen gemeente en gebruikers.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam