Katwijk verder met project toekomstbestendige huisvesting

Katwijk – De onderhandelingen tussen de gemeente en bouwteampartner BAM voor de verbouwing van het toekomstbestendige gemeentehuis zijn afgerond. In het voorstel blijven het huidige ontwerp en programma van eisen (scenario 1) behouden met een verruiming van het financiële kader van 1.664.626 euro. Deze verruiming is door de gemeenteraad in februari 2019 aan het college meegegeven.

Toekomstbestendige verbouwing realiseren

Dit scenario maakt het mogelijk dat de reeds ingeboekte bezuiniging, op 36.000 euro na, wordt gerealiseerd. Het voorstel wordt binnenkort aan de raad voorgelegd om in te stemmen met het beschikbaar stellen van het aanvullende krediet. Met dit besluit van de raad kunnen we binnen de vastgestelde kaders van het project de toekomstbestendige verbouwing van het gemeentehuis realiseren.

Raming bijgesteld door stijgende kosten bouwsector

Door steeds stijgende kosten in de bouwsector lag de voorlopig eerste schatting van de kosten van BAM uit september 2018 flink hoger dan de raming van de gemeente uit november 2017. In de afgelopen periode, bij vergelijkbare projecten, was landelijk ook een gemiddelde bouwkostenstijging te zien tussen de 35-60%. Het college heeft vervolgens de tijd genomen om zorgvuldige afwegingen te maken. Er zijn zes scenario’s uitgewerkt, waarbij ook mogelijkheden geïnventariseerd zijn om de kosten te verlagen.

Toekomstbestendige financiering

De scenario’s en het financiële kader zijn begin 2019 (vertrouwelijk) voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft op 14 februari 2019 ingestemd met scenario 1, behoud van het huidige plan met programma van eisen, en het college meegegeven binnen het gestelde financiële kader met een verruiming van 1.664.626 euro te blijven. 

Behoud structurele bezuiniging huisvestingskosten

Wethouder Rien Nagtegaal: “Het resultaat moet zijn: een aangepast gemeentehuis met alle publieksfuncties bij elkaar. Het moet transparant, laagdrempelig en goed bereikbaar zijn voor iedereen en ruimte bieden voor ontvangst van diverse doelgroepen. Kortom, een gemeentehuis waar onze burgers zich welkom voelen en goed geholpen worden. Er zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt in zowel het ontwerp als het programma van eisen met altijd als uitgangspunt ‘Sober en doelmatig’. Een aanpassing in het ontwerp of het programma van eisen doet te veel afbreuk aan de gewenste kwaliteit en toekomstbestendigheid die nodig is. Ja, we hebben last van extreme kostenstijging in de bouwsector, maar ook het voordeel van uitzonderlijk lage rentestand, waardoor uiteindelijk dit project mogelijk blijft. Met het besluit van de gemeenteraad kunnen we nu binnen de nieuwe vastgestelde kaders van het project de verbouwing van het gemeentehuis alsnog realiseren.”

Start van toekomstbestendige verbouwing

Naar verwachting duurt de verbouwing van 1 februari tot 1 augustus 2020. Na analyse blijkt het mogelijk om een kortere bouwstroom (van 13 naar 6 maanden) te realiseren dan in de oorspronkelijke plannen was voorzien. Naast een financieel voordeel, zorgt dit ook voor zo min mogelijk overlast voor onze bezoekers aan het gemeentehuis. Er wordt daarnaast voor sommige onderdelen gekozen voor andere materialen met een lagere vierkante meter prijs. Dit gebeurt in overleg met de architect en adviseurs. Het ontwerp en de materialen voldoen nog steeds aan de kwaliteitseisen zoals deze gesteld zijn in het programma van eisen.

Van tekening naar praktijk

BAM neemt zijn verantwoordelijkheid  om te komen tot een vast te stellen definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp. Zij voeren hiervoor in oktober een Nulmeting uit in het gebouw, wat inhoudt een grondige check van tekening naar praktijk. Daarmee worden eventuele risico’s voor de gemeente geminimaliseerd. 

Achtergrondinformatie

In 2016 is gestart met het project Toekomstbestendige huisvesting, met als doel een huisvestingsconcept op 1 locatie wat zorgt voor een structurele verlaging van huisvestingskosten, het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebouw, het verbeteren van de klantgerichtheid en het verbeteren van de condities voor de samenwerking van de medewerkers. Na een nationale aanbesteding in juli 2018 is BAM Bouw en Techniek als bouwteampartner geselecteerd voor de verbouwing van het gemeentehuis.

Bouwteamovereenkomst

Een bouwteamovereenkomst houdt in dat de gemeente samen met de architect en de aannemer de voorbereidingen van het project zodanig laten verlopen dat dit resulteert in een voor opdrachtgever aanvaardbaar ontwerp en technische omschrijving met bijbehorende tekeningen binnen vastgestelde planning en budgetDe afgelopen periode heeft de gemeente met de aannemer gesprekken gevoerd over de werkwijze, budget en planning voor de verbouwing van het gemeentehuis.

Laatste Nieuws

Jurian Hennip nieuwe gemeentesecretaris Krimpenerwaard

Krimpenerwaard - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft per 1 juli Jurian Hennip benoemd als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen...

Eerste sloopbewijs overhandigd door Wethouder Breukelman

Hardenberg - Sinds begin dit jaar kunnen (voormalig) agrarische ondernemers een sloopbewijs krijgen als zij een agrarisch gebouwen willen slopen en...

ILT onderschept grote lading wegwerpcilinders met F-gassen

Rotterdam - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorige week - in nauwe samenwerking met de douane, Rijkswaterstaat en de...

Dordrecht vervangt pollers door handhaving met camera’s

Dordrecht - De automatische paaltjes (pollers) verdwijnen uit de Dordtse binnenstad. Vanaf vandaag, woensdag 1 juli, controleert de gemeente met camera's of...

Domijn Haaksbergen vanaf nu in gemeentehuis

Haaksbergen - Sinds maandag 6 april is het kantoor van woningcorporatie Domijn al te vinden in het gemeentehuis. Vanwege de coronacrisis...

Gemeenteraad kiest ontwerp stadsstrand

Hoorn - De gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor het ontwerp van het stadsstrand met lichte glooiingen (ontwerpvariant 2). Het college van...

Gevolgen coronacrisis voor provincie Zeeland

De contactbeperkende maatregelen vanwege het Coronavirus hebben grote economische gevolgen voor Zeeland, en leiden tot effecten op sociaal, cultureel en ecologisch...

7 nieuwe partners sluiten aan bij Groene Cirkel Bijenlandschap

Leiderdorp - Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, dit jaar online afgelopen 24 juni, zijn zeven nieuwe partners aangesloten bij Groene Cirkel Bijenlandschap....

Boetes afvaloverlast in Capelle nemen fors toe

Capelle aan den IJssel - Handhaving van de gemeente Capelle heeft in mei en juni 57 boetes uitgeschreven voor het verkeerd...

Burgernet Krimpen laten groeien door 4e-jaars leerlingen

Krimpen aan den IJssel - Burgernet is een landelijk en maatschappelijk initiatief. Krimpens Belang heeft onlangs een voorstel ingediend om samen...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.