Lisse blij met inspraak in ontsluiting Rooversbroekpolder

Rooversbroekpolder
© Google Maps

Lisse – Het college van Lisse is blij met het voorstel van Gedeputeerde Staten om samen met belanghebbenden en de betrokken overheden de ligging van het Duinpolderwegtracé bij Lisse nader uit te werken. Het gaat hierbij met name om de ligging van de weg in de Rooversbroekpolder. ‘Wij hebben ons actief ingespannen voor deze inspraak en we zijn blij dat de provincies ons hierin tegemoet komen’, zegt wethouder Jolanda Langeveld.

De Duinpolderweg moet een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid in de kern Lisse. Nu loopt het verkeer in en om het dorp regelmatig vast. Wel wil het college dat er goed wordt geluisterd naar inwoners en ondernemers die te maken krijgen met de ontsluiting naar de A44.

Betrekken van gemeente, inwoners én ondernemers

‘Als college van burgemeester en wethouders zijn wij ons bewust van de mogelijke gevolgen die het definitieve voorkeursalternatief kan hebben. Vooral de ligging van de weg tussen de 2e Poellaan en de A44 stuit nog op de nodige vragen’, zegt wethouder Langeveld. ‘We zijn daarom begin dit jaar in gesprek gegaan met inwoners en ondernemers uit de Rooversbroekpolder. Gelukkig zien wij dat in het gisteren genomen besluit aandacht is voor het betrekken van de gemeente, inwoners én ondernemers. De komende tijd bekijken we dan ook met de projectorganisatie op welke wijze en op welke tijdstippen de bijdragen van betrokkenen kunnen worden ingebracht. Nu we het voorstel van Gedeputeerde Staten hebben vernomen, sturen we dan ook direct een brief naar belanghebbenden in de Rooversbroekpolder.’

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam