N206: wordt jouw idee straks uitgevoerd?

Voor de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 (ir. G. Tjalmaweg) stelt de provincie Zuid-Holland 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen bij Valkenburg. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit genomen, mede naar aanleiding van een verzoek van Provinciale Staten. Bij het samenstellen van de aanvullende maatregelen worden nadrukkelijk de bewoners en bedrijven in de buurt van de Tjalmaweg betrokken.

Oproep voor ideeën N206

Hiervoor doet de provincie nu een oproep aan iedereen om ideeën in te zenden en deel te nemen aan een te vormen werkgroep. De ideeën mogen te maken hebben met zowel de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg als de definitieve situatie. Het indienen van één of meerdere ideeën kan tot en met maandag 29 juni a.s. Eind september 2020 moeten de aanvullende maatregelen worden vastgesteld.

De basis voor het budget voor de aanvullende hinderbeperkende maatregelen is door de provincie tot stand gekomen door twee meermaals gehoorde wensen uit de omgeving:

 • Het realiseren van een tijdelijk, vrijliggend fietspad in de parkstrook ter hoogte van Duinzicht.
 • Een alternatieve inrichting van de parkstrook.

Over deze maatregelen wil de provincie met de omgeving in gesprek, om te bepalen of deze maatregelen het beste aansluiten bij wensen die er leven. Of dat er binnen de hieronder genoemde hoofdthema’s, een andere invulling qua maatregelen wenselijk is.

Vier hoofdthema’s voor ideeën

 1. Het verder verminderen van geluidshinder en extra effecten op luchtkwaliteit voor de direct aanwonenden en basisscholen;
 2. Het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor fietsers;
 3. Het bespoedigen van herstel van de parkstrook na het verwijderen van de tijdelijke weg;
 4. Het stimuleren van groene maatregelen (zowel duurzaam als verbeterde groene inrichting).

De provincie staat ook open voor suggesties die buiten deze thema’s vallen, mits deze gericht zijn op het verminderen van de overlast tijdens de werkzaamheden en/of zich richten op een verbetering van de eindsituatie.

Toetsingscriteria

Ideeën voor maatregelen moeten in ieder geval passen binnen de volgende randvoorwaarden:

 • Ze moeten een relatie hebben met de verbreding van de N206 ir. G. Tjalmaweg;
 • Ze mogen niet leiden tot een langere ingebruikname van de tijdelijke N206 dan nu is voorzien in de planning;
 • Ze mogen niet leiden tot vertraging van vergunningaanvragen en andere (voorbereidende) werkzaamheden;
 • Ze moeten (technisch) uitvoerbaar zijn;
 • Ze moeten passen binnen het beschikbare budget van maximaal 2,5 miljoen euro exclusief BTW.

Welke hinderbeperkende maatregelen treft Boskalis al?

De extra hinderbeperkende maatregelen komen bovenop de maatregelen die Boskalis al treft tijdens de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. De maatregelen die Boskalis al treft zijn:

 • Terugbrengen van de maximale snelheid op de tijdelijke N206 van 70 naar 50 km/u.
 • Plaatsen van noise-barriers van 2,9 meter hoog langs de gehele noordzijde (dorpszijde) van de tijdelijke verlegging;
 • Bedrukken van de noise-barriers nabij de woningen met een fotoprint;
 • Monitoren van verschillende aspecten (geluid, trillingen en de waterstand) en het treffen van maatregelen indien daar aanleiding voor is;
 • Drukken i.p.v. trillen van de damwanden ter beperking van de geluidsoverlast;
 • Afwikkelen van het overgrote deel van het zware bouwverkeer via het werkterrein (en niet via de tijdelijke N206);
 • Organiseren van een wekelijks spreekuur voor bedrijven en omwonenden in de bouwkeet van Boskalis, op afspraak en zodra een versoepeling van de maatregelen rondom het Coronavirus dit toelaat.

Indienen idee

Het indienen van een idee kan tot en met maandag 29 juni a.s. via de website van de RijnlandRoute.

Werkgroepen

Na sluiting van het inzenden van de ideeën, wordt een werkgroep gevormd om de ideeën te bespreken en verder uit te werken. De werkgroep bestaat uit de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Aanmelden voor de werkgroep kan tot en met maandag 29 juni a.s. via de website. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de werkgroep zonder een idee te hebben ingediend. De werkgroepsessies vinden plaats in de periode eind juni tot en met september 2020, waarbij de sessies zoveel mogelijk buiten de zomervakantie om worden gepland. In verband met het Coronavirus vinden de sessies digitaal plaats. Indieners van een idee en aanmelders voor de werkgroep ontvangen hiervan na aanmelding een bevestiging. Te zijner tijd volgt nadere informatie.

Vaststelling aanvullende maatregel(en): eind september

Om de maatregelen op tijd toe te kunnen passen, moeten de maatregelen op korte termijn worden bepaald en vastgesteld. Als de maatregelen het beschikbare budget overschrijden, zal een keuze gemaakt moeten worden. De voorgestelde maatregel(en) moeten eind september nog formeel worden vastgesteld door de provincie.

Laatste Nieuws

Bouw Brantjesoever van start: gemeente Purmerend en HSB proosten

Purmerend - Op 2 juli 2020 is de officiële handeling verricht voor de start van de bouw van het project Brantjesoever...

5 jaar celstraf en tbs voor ‘metromoord’ op Lekkerkerker

Lekkerkerk - De rechtbank Rotterdam heeft gisteren de 21-jarige Rotterdamse verdachte van de beruchte 'metromoord', veroordeeld tot vijf jaar celstraf...

Groeien door (bij)scholing in Regio Zwolle

Zwolle - Werknemers en werkzoekenden in Regio Zwolle kunnen zich vanaf 1 juli gratis (bij)scholing krijgen. Negentien gemeenten (van de 22) en...

De misverstanden over Krimpens coalitieprogramma

Krimpen aan den IJssel - Na de presentatie van het coalitieprogramma zijn er veel boze reacties gekomen. Volgens Saskia Bijl van...

Zeisterbos heeft monumentale bank dankzij crowdfunding

Zeist - Volgens Flora de Vrijer van het Zeister Historisch Genootschap is de cirkel rond: de Van de Pollbank in het...

Capelle Campus: pret en leren in Schollevaar

Capelle aan den IJssel - Kinderen uit Schollevaar kunnen deze zomer pret maken, vriendschappen sluiten én leuke nieuwe dingen leren op...

Quarantaine Musicale bij Kunstdagen Wittem 2020

De standaard editie van de Kunstdagen Wittem die van 5 september t/m 26 September 2020 zou plaatsvinden heeft een plaatsvervanger gekregen....

Stevige kritiek bij beëdiging nieuwe wethouders Krimpen

Krimpen aan den IJssel - In de raadsvergadering van 2 juli zijn drie wethouders gekozen en beëdigd. De nieuwe wethouders zijn...

Politie keek live mee met chatberichten criminelen

Nederland - Meer dan 20 miljoen chatberichten van criminelen zijn sinds 1 april live meegelezen door de Nederlandse politie. ‘Het is...

Chatbot en virtueel agent Wout even met vakantie

Nederland - Chatbot Wout is opnieuw offline. De virtuele agent was sinds 3 april weer in dienst gekomen om de vele...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.