N206: wordt jouw idee straks uitgevoerd?

Voor de tijdelijke noordelijke verlegging van de N206 (ir. G. Tjalmaweg) stelt de provincie Zuid-Holland 2,5 miljoen euro beschikbaar voor aanvullende (bovenwettelijke) hinderbeperkende maatregelen bij Valkenburg. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit genomen, mede naar aanleiding van een verzoek van Provinciale Staten. Bij het samenstellen van de aanvullende maatregelen worden nadrukkelijk de bewoners en bedrijven in de buurt van de Tjalmaweg betrokken.

Oproep voor ideeën N206

Hiervoor doet de provincie nu een oproep aan iedereen om ideeën in te zenden en deel te nemen aan een te vormen werkgroep. De ideeën mogen te maken hebben met zowel de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg als de definitieve situatie. Het indienen van één of meerdere ideeën kan tot en met maandag 29 juni a.s. Eind september 2020 moeten de aanvullende maatregelen worden vastgesteld.

De basis voor het budget voor de aanvullende hinderbeperkende maatregelen is door de provincie tot stand gekomen door twee meermaals gehoorde wensen uit de omgeving:

 • Het realiseren van een tijdelijk, vrijliggend fietspad in de parkstrook ter hoogte van Duinzicht.
 • Een alternatieve inrichting van de parkstrook.

Over deze maatregelen wil de provincie met de omgeving in gesprek, om te bepalen of deze maatregelen het beste aansluiten bij wensen die er leven. Of dat er binnen de hieronder genoemde hoofdthema’s, een andere invulling qua maatregelen wenselijk is.

Vier hoofdthema’s voor ideeën

 1. Het verder verminderen van geluidshinder en extra effecten op luchtkwaliteit voor de direct aanwonenden en basisscholen;
 2. Het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor fietsers;
 3. Het bespoedigen van herstel van de parkstrook na het verwijderen van de tijdelijke weg;
 4. Het stimuleren van groene maatregelen (zowel duurzaam als verbeterde groene inrichting).

De provincie staat ook open voor suggesties die buiten deze thema’s vallen, mits deze gericht zijn op het verminderen van de overlast tijdens de werkzaamheden en/of zich richten op een verbetering van de eindsituatie.

Toetsingscriteria

Ideeën voor maatregelen moeten in ieder geval passen binnen de volgende randvoorwaarden:

 • Ze moeten een relatie hebben met de verbreding van de N206 ir. G. Tjalmaweg;
 • Ze mogen niet leiden tot een langere ingebruikname van de tijdelijke N206 dan nu is voorzien in de planning;
 • Ze mogen niet leiden tot vertraging van vergunningaanvragen en andere (voorbereidende) werkzaamheden;
 • Ze moeten (technisch) uitvoerbaar zijn;
 • Ze moeten passen binnen het beschikbare budget van maximaal 2,5 miljoen euro exclusief BTW.

Welke hinderbeperkende maatregelen treft Boskalis al?

De extra hinderbeperkende maatregelen komen bovenop de maatregelen die Boskalis al treft tijdens de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. De maatregelen die Boskalis al treft zijn:

 • Terugbrengen van de maximale snelheid op de tijdelijke N206 van 70 naar 50 km/u.
 • Plaatsen van noise-barriers van 2,9 meter hoog langs de gehele noordzijde (dorpszijde) van de tijdelijke verlegging;
 • Bedrukken van de noise-barriers nabij de woningen met een fotoprint;
 • Monitoren van verschillende aspecten (geluid, trillingen en de waterstand) en het treffen van maatregelen indien daar aanleiding voor is;
 • Drukken i.p.v. trillen van de damwanden ter beperking van de geluidsoverlast;
 • Afwikkelen van het overgrote deel van het zware bouwverkeer via het werkterrein (en niet via de tijdelijke N206);
 • Organiseren van een wekelijks spreekuur voor bedrijven en omwonenden in de bouwkeet van Boskalis, op afspraak en zodra een versoepeling van de maatregelen rondom het Coronavirus dit toelaat.

Indienen idee

Het indienen van een idee kan tot en met maandag 29 juni a.s. via de website van de RijnlandRoute.

Werkgroepen

Na sluiting van het inzenden van de ideeën, wordt een werkgroep gevormd om de ideeën te bespreken en verder uit te werken. De werkgroep bestaat uit de mensen die zich daarvoor hebben aangemeld. Aanmelden voor de werkgroep kan tot en met maandag 29 juni a.s. via de website. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan de werkgroep zonder een idee te hebben ingediend. De werkgroepsessies vinden plaats in de periode eind juni tot en met september 2020, waarbij de sessies zoveel mogelijk buiten de zomervakantie om worden gepland. In verband met het Coronavirus vinden de sessies digitaal plaats. Indieners van een idee en aanmelders voor de werkgroep ontvangen hiervan na aanmelding een bevestiging. Te zijner tijd volgt nadere informatie.

Vaststelling aanvullende maatregel(en): eind september

Om de maatregelen op tijd toe te kunnen passen, moeten de maatregelen op korte termijn worden bepaald en vastgesteld. Als de maatregelen het beschikbare budget overschrijden, zal een keuze gemaakt moeten worden. De voorgestelde maatregel(en) moeten eind september nog formeel worden vastgesteld door de provincie.

Laatste Nieuws

Perioden met zon, in het zuidoosten kans op een bui

Verwachting voor vandaag en morgenEr zijn perioden met zon en het blijft een groot deel van de dag vrijwel droog. Pas in de loop...

Wisselend bewolkt en een enkele bui

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht is het wisselend bewolkt en op een zeer plaatselijk bui na droog. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 14°C en de...

Een enkele bui en vooral in het noorden nog veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenHet is wisselend bewolkt en er komt nog een enkele bui voor. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig, aan...

Geen Dutch Mountain Film Festival, wel Film Programma

Heerlen - Het 10-jarig jubileum wordt nu wel heel bijzonder voor het Dutch Mountain Film Festival. De corona-maatregelen zijn als een...

Messenbezit groot probleem: stop verkoop aan jongeren

Krimpen aan den IJssel - Op basis van signalen over messenbezit onder Krimpense jongeren en de bevestiging hiervan door het College,...

Af en toe zon, kans op een bui en tijdelijk veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenHier en daar breekt de zon door en met name in het noordwesten is nog een enkele bui mogelijk. Het...

CU-SGP: Maak van mondkapje geen grondkapje

Vlaardingen - Maandag heeft de CU-SGP-fractie aan het college van B & W vragen gesteld over de vervuiling door mondkapjes voor...

Dinkelland zoekt nu al medewerkers stembureaus maart 2021

Dinkelland - Ze verlopen deze keer vast iets anders dan anders in verband met het coronavirus, maar dat er Tweede Kamerverkiezingen...

Overlastgevende asielzoekers door gemeenten aangepakt

Tien gemeenten gaan de komende maanden extra aan de slag om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Er komen onder meer projecten met...

Zwembad Dorper Esch tijdelijk gesloten vanwege coronabesmetting

Denekamp - Het Zwembad Dorper Esch in Denekamp heeft vanaf maandagmiddag 15.00 uur tijdelijk haar deuren gesloten. Een medewerker is positief getest...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here