Samenwerken voor Snelle Hulp bij Schulden

Leiden – De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met diverse organisaties samenwerken om schulden vroegtijdig te signaleren en op te lossen. De ervaring is dat inwoners zich nu pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot 40.000 euro. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en te helpen.

De werkwijze is dat aangesloten partners betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam ‘Snelle Hulp Bij Schulden’, een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het vroegsignaleringsteam legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden die ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldenproblematiek weg te nemen.

Samenwerken

Deze samenwerking is vastgelegd in het convenant ‘Snelle Hulp bij Schulden’ dat op 31 augustus 2018 is ondertekend door alle partners. Per 1 september 2018 wordt conform het convenant gewerkt. De bedoeling is dat het aantal partijen dat melding wil maken van betalingsachterstanden verder zal toenemen en meer partijen aansluiten bij het convenant.

Op 31 augustus hebben de samenwerkingspartners het convenant ondertekend. De samenwerkingspartners zijn: gemeente Leiderdorp, gemeente Leiden, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Sociale Verzekeringsbank (SVB), Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, GGD – Meldpunt Zorg & Overlast, Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden, Ons Doel, De Sleutels, Portaal, Stichting Huisvesting Werkende Jongeren Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. (SPL). Namens de gemeente Leiderdorp was wethouder Angelique Beekhuizen aanwezig en namens gemeente Leiden was wethouder Marleen Damen aanwezig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

ARTIS lanceert museum over de mens

ARTIS opent eind volgend jaar de deuren van een nieuw museum: het ARTIS-Groote Museum. Het Groote Museum gaat over de mens. Het geeft inzicht...

Leefbaar Krimpen wil verruiming winkelopening op zon- en feestdagen

Krimpen aan den IJssel - Leefbaar Krimpen gaat zich sterk maken voor de verruiming van de openingstijden van de winkel op...

Stuk Romeins aquaduct gevonden in Nijmegen

Nijmegen - In Nijmegen is een deel van het Romeinse aquaduct gevonden dat tussen Berg en Dal en Nijmegen liep. Aan...

Aanrijtijden ambulances naar Krimpen zorg voor D66 en SGP

Krimpen aan den IJssel - De ondermaatse aanrijtijden van ambulances naar Krimpen aan den IJssel waren voor D66 en SGP opnieuw...

Meer ruimte terrassen Breda vanaf 1 juni

Breda - Bredanaars en horecaondernemers staan te popelen: vanaf maandag 1 juni om 12.00 uur mogen de bestaande terrassen en horecazaken...