Voorlopige gunning veerdienst Kaag-Buitenkaag aan OVD Maritiem

Roelofarendsveen – De voorlopige gunning van de veerdienst Kaag-Buitenkaag is gegaan naar ODV Maritiem B.V. Op deze manier zorgt de gemeente voor een betrouwbare veerverbinding tussen Kaag en Buitenkaag. ODV Maritiem B.V. neemt de veerdienst over per 1 januari 2019.

Het contract met de huidige aanbieder afloopt op 1 januari 2019. Dit contract loopt al 20 jaar. De voorwaarden die hierin staan, zijn niet meer van deze tijd als het gaat om transparantie en andere voorwaarden. Om een nieuw en herzien contact op de markt te zetten, moest de gemeente een nationale openbare aanbesteding doen. De enige aanbieder krijgt de voorlopige gunning. Gemeente en ODV Maritiem praten nu over de precieze invulling van het contract. Dat gunning wordt definitief als er overeenstemming is over het contract.

ODV Maritiem


ODV Maritiem is een (inter)nationale speler op de markt van de scheepvaart en offshore. Ze exploiteert negen veerdiensten (onder andere Akersloot, Woudeveer en drie veerdiensten over de Bergsche Maas) en levert nautisch personeel (zoals aan het gemeentelijke vervoersbedrijf van Amsterdam). De veerdienst Kaag-Buitenkaag past prima in de bedrijfsvoering van ODV Maritiem. Het bedrijf werkt met gecertificeerde bedrijven en personeelsleden en heeft een solide bedrijfsvoering op het gebied van  personeel en onderhoud.

Gebruikers

Voor de gebruikers van de veerdienst is de continuïteit geborgd in de prestatieafspraken en het programma van eisen. Samen met een commissie, bestaande uit leden van de dorpsraad en zaakdeskundige inwoners van Kaag, is dat programma van eisen opgesteld. Deze commissie, waarin zowel financiële, juridische als technische expertise aanwezig was, heeft ook het plan van aanpak beoordeeld. Tijdens het zogenoemde verificatiegesprek is dieper op het plan van aanpak ingegaan en een toelichting gegeven op de haalbaarheid en de procedures die ODV wil gaan hanteren.

Kosten

De exploitatiebijdrage die ODV Maritiem offreert is € 297.000 per jaar. Dit is hoger dan de bijdrage die de huidige exploitant ontvangt. Dat komt omdat het bedrijf aan aantal aannames heeft moeten doen ten aanzien van de personeelskosten van de over te nemen schippers. Ook de kosten voor onderhoud en vervanging zijn op basis van een aanname gedaan.  In de uitwerking van de overeenkomst wordt een verdere invulling gegeven aan de voorwaarden en de prijs. Na één jaar herijken partijen de gemeentelijke bijdrage op basis van de dan bekende cijfers. Het jaar daarna wordt dit nogmaals gedaan. In de risicoparagraaf bij de begroting 2019 is een reservering opgenomen op basis van het ingeschatte risico. Na de periode van twee jaar weten we wat de werkelijke financiële gevolgen zijn.

Overdracht en kennismaking

ODV Maritiem gaat de komende periode met de huidige exploitant in overleg over het overnemen van personeelsleden, overdracht van kennis, documenten en eventueel bestaande contracten  en inwerken van de nieuwe medewerkers. Ook gaat ODV Maritiem kennis maken met het eiland. Zo zijn zij van plan om een informatieavond op Kaag te organiseren  en daarvoor ook belangenorganisaties zoals de dorpsraad en Stichting Promotie Kaag uit te nodigen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Van Liempd nieuwe directeur Pieter Vermeulen Museum en BRAK!

Velsen - Erwin van Liempd wordt de nieuwe directeur-bestuurder van BRAK! Science Center Kust en Klimaat en directeur van het Pieter...

Standbeeld voor Redo

Gorinchem - "Standbeeld voor Redo" was de titel van een brief van enkele stadsgenoten aan de burgemeester. Zij vroegen aandacht voor...

Hoogste zonnebloem in Dordrecht wedstrijd

Dordrecht -De gemeente Dordrecht organiseert deze zomer de wedstrijd ‘Heb jij de hoogste zonnebloem van Dordrecht?’. Zonnebloemen zorgen niet alleen voor...

Capellenaren positief over het leven in hun gemeente

Capelle aan den IJssel – Inwoners van Capelle aan den IJssel zijn tevreden over hun leven in de gemeente en in...

Expositie 34 in Galerie Alphen Art

Alphen aan den Rijn - Op zaterdag 30 mei opent de 34e expositie in Galerie Alphen Art in De Aarhof. Ook...