Werkzaamheden en wegafsluitingen op N207

Leimuiden -Op en rond de N207 tussen Leimuiden en Rijnsaterwoude vinden in maart 2018 meerdere wegafsluitingen plaats, vanwege diverse werkzaamheden. De provincie Zuid-Holland werkt aan de N207 om de doorstroming van het verkeer in het gebied te bevorderen.

Laatst hand

De laatste hand wordt gelegd aan de rijbaan en nieuwe busbaan tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden en is de nieuwe brug over de Leidsevaart in aanbouw. Naar verwachting is het werk aan de N207 halverwege juni 2018 volledig gereed.

Werkzaamheden Kerkweg uitgesteld

De provincie Zuid-Holland voert in de periode tot en met 2 maart 2018 werkzaamheden uit op de Kerkweg (Rijnsaterwoude). Hierdoor is de weg gestremd voor doorgaand verkeer. Op 22 en 23 februari vinden voorbereidende werkzaamheden plaats in verband met het aanleggen van passeerhavens op de Kerkweg. De werkzaamheden aan de Kerkweg zijn in verband met de vorst uitgesteld. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de week van 12 maart 2018 opnieuw ingepland.

Stremming Vriezenweg

In de periode van 5 maart tot en met 9 maart 2018 voert de provincie werkzaamheden uit aan de Vriezenweg. Vanaf de rotonde (N207) tot aan de kruising met de Herenweg/Willem van de Veldenweg is de weg gestremd voor doorgaand verkeer. De fietsovergang bij de rotonde blijft open met begeleiding van verkeersregelaars.

Nachtafsluiting N207

De provincie Zuid-Holland heeft een nachtafsluiting gepland op vrijdag 9 maart 2018 vanaf 20:00 uur tot zaterdag 10 maart 2018 tot 6:00 uur. In het kader van asfalteerwerkzaamheden op de rotonde Vriezenweg wordt de N207 afgesloten voor al het verkeer tussen Leimuiden en de kruising met de Kruisweg/N446. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven. De stremming van de N207 is afgestemd met onder andere de hulpdiensten en het ov-vervoersbedrijf. Het ov-bedrijf zal zelf haar reizigers informeren. Het uitvoeren van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersverwachtingen. Bij slecht weer worden de werkzaamheden mogelijk opnieuw ingepland.

Nieuwe brug over de Leidsevaart

De provincie is augustus 2017 gestart met de vervanging van de brug over de Leidsevaart. De nieuwe brug krijgt een 2×1 rijstrook met aanliggende busstrook met aan de westkant een nieuwe parallelweg. Het vervangen van de brug is een ingrijpende operatie. De provincie voert de sloop en de bouw van de nieuwe brug daarom gefaseerd uit. Dat wil zeggen dat eerst de ene helft van de brug is gesloopt en vervangen, en komende tijd wordt de tweede helft vervangen. Op deze manier kan het verkeer altijd over 1 helft van de brug doorrijden. In eerste instantie was de verwachting dat de nieuwe brug eind maart gereed zou zijn. De werkzaamheden hebben echter vertraging opgelopen waardoor de brug halverwege juni 2018 gereed is.

Stremming vaarweg

Voor het vaarverkeer betekent de vertraging aan de Leidsevaartbrug een langere stremming van de vaarweg. In tegenstelling tot eerdere berichtgevingen blijft de vaarweg tot halverwege juni 2018 gestremd voor het vaarverkeer. De provincie bekijkt samen met de gemeente Kaag & Braassem of de openingstijden van de bruggen bij Bilderdam en de Tolbrug bij Leimuiden op zaterdag in de zomerperiode worden verruimd.

Waar gewerkt wordt, is overlast

Tijdens de werkzaamheden streven we ernaar u zo volledig mogelijk te informeren om de hinder te beperken. Mocht u naar aanleiding van de werkzaamheden vragen hebben of een melding willen maken, dan kunt u deze sturen naar . Of blijf op de hoogte via de website over de N207 Noord. U kunt zich op deze pagina ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bron: Provincie Zuid-Holland

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

In Olst-Wijhe stroomt de liefde voor lokale ondernemers

Olst-Wijhe - ‘Hier stroomt de liefde’. Met die mooie woorden lanceert de gemeente Olst-Wijhe deze week een bijzondere campagne. Het doel? Aandacht...

Kolhorn heeft cortenstalen strijkmolen langs Molenkolk

Kolhorn - Een cortenstalen molentje is langs de Molenkolk in Kolhorn geplaatst. Hier heeft ooit één van de strijkmolens van Schagerkogge...

Persleiding door dijk in Krimpen geboord

Krimpen aan den IJssel - Een persleiding van ruim een halve meter diameter is met een enorme boor door de dijk...

Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs ontdekt

Heiloo - In Zuiderloo wordt sinds begin april archeologisch onderzoek gedaan. Op dinsdag 19 mei is door archeologen van Archol een...

Voorstel opheffing deel Maarssenbroekseslag Stichtse Vecht

Stichtse Vecht - Het college van B&W heeft ingestemd met het voorstel aan de gemeenteraad om de Maarssenbroekseslag tussen de Floraweg...