Groen licht voor zorgcentrum Bocholtz

zorgcentrum
os Merx en Wiel Schleijpen voor het zorgcentrum in Bocholtz

Simpelveld – Het zorgcentrum in Bocholtz wordt getransformeerd naar een modern wijkzorgcentrum. Na jaren van onderzoeken en plannen start binnenkort de verbouwing. Vorige week kreeg wethouder Wiel Schleijpen groen licht van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van stadsregio Parkstad-Limburg. “Ik ben blij dat onze jarenlange inspanningen, samen met Meander, ertoe hebben geleid dat wonen met meer of minder zorg ook voor de toekomst in Bocholtz is gewaarborgd.”

 

Eigentijds en toegankelijk

Het zorgcentrum wordt door MeanderGroep Zuid-Limburg verduurzaamd en aangepast aan de woon- en zorgbehoeften van de huidige tijd. Het wordt een eigentijds wijkzorgcentrum volgens het ‘open PG-concept’ bestaande uit zorgwoningen (21 appartementen), groepswoningen voor mensen met dementie (33 kamers met 5 woon-eetkamers) en een buurtkamer die ten dienste staat van álle inwoners van Bocholtz. Jos Merx, lid van de Raad van Bestuur van MeanderGroep Zuid-Limburg licht de plannen toe: “Nu mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, heeft de vraag naar grootschalige verzorgingshuizen gaandeweg plaats gemaakt voor zorgcentra die anders zijn opgezet. Tegenwoordig staan zorgwoningen centraal waar mensen zelfstandig wonen en waar intensieve zorg mogelijk is. De woningen zijn geschikt voor rolstoelgebruik, voorzien van domotica en tilliften in de badkamer en er is zorg op afroep beschikbaar.”
De term ‘open PG’ duidt op de zorg voor ouderen met dementie. Jos: “Er is geen sprake meer van gesloten afdelingen. Dementerenden wonen samen in een huiselijke omgeving waar ze gestimuleerd worden om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten. Mantelzorgers en familie blijven daarbij een belangrijke rol spelen. Zorgvoorzieningen en de buurtkamer zijn bovendien voor alle cliënten van MeanderGroep toegankelijk.”

 

Een leven lang wonen in Bocholtz

De plannen voor het zorgcentrum zijn donderdag 8 maart behandeld door de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van Parkstad-Limburg. Die commissie bewaakt de afspraken die in Zuid-Limburgs verband zijn gemaakt over de ontwikkeling van de woningvoorraad en kijkt of bouwinitiatieven beantwoorden aan een behoefte. Over dat laatste zijn Jos Merx en Wiel Schleijpen eensgezind: “Er is behoefte aan zorg, dat staat buiten kijf. Het is ook altijd onze insteek geweest  om in die zorgbehoefte te voorzien en in de wens om je leven lang in Bocholtz te blijven wonen. We zijn blij dat het gebouw behouden blijft en een eigentijdse invulling krijgt. En we hopen dat de buurtkamer meer dan ooit een ontmoetingsplek wordt voor alle inwoners van Bocholtz. Gezien het succes van d’r Gemütliche Eck voldoet ook dat aan een behoefte.”

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam