Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Kölgen

Wilms
Koninklijke Onderscheiding

Landgraaf – Zondag 24 juni vond de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) plaats aan mevrouw A.M. (Mariet) Kölgen (74 jaar). Mevrouw Kölgen is woonachtig in Heerlen. De uitreiking vond plaats tussen 12.45 en 13.00 uur in verenigingshome De Bosrand (Puddelerweg 59, Landgraaf) bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van IVN De Oude Landgraaf.

De verdiensten van mevrouw Kölgen:

 • Mevrouw Kölgen is al 35 jaar actief voor IVN De Oude Landgraaf. Vanaf 1 januari 1983 tot 1993 was zij vrijwilliger en volgde in die periode de landelijk erkende IVN Natuurgidsencursus. Ze leverde een bijdrage aan de inventarisatie van de natuur in de gemeente Landgraaf. Zij was onderwijzeres en hielp ook mee om de jeugd met de natuur in contact te brengen.
 • Vanaf 4 februari 1993 tot heden (25 jaar) is zij voor IVN De Oude Landgraaf als secretaris actief. Zij wordt getypeerd als een duizendpoot, een alleskunner, manusje van alles, het boegbeeld en de motor achter de organisatie. Men doet nooit een tevergeefs beroep op haar; een vrijwilliger pur sang, die ‘besmet’ is met het flora- en faunavirus.
 • Zij verzorgt de contacten naar de gemeente Landgraaf, de IVN-afdelingen in Parkstad                                             Limburg, maar ook naar het landelijk IVN bureau in Amsterdam en het IVN Consulentschap in Roermond. Ook bezoekt zij de vergaderingen van het IVN Regio overleg.
 • Zij stimuleert en onderhoud de contacten met de Wandelwerkgroep, Vogelwerkgroep en de Boomfeestdag-werkgroep van haar afdeling en organiseert ze zo’n 5 korte wandelingen per jaar.
 • Door haar worden de gegevens verstrekt aan de diverse media over de activiteiten die de IVN De Oude Landgraaf organiseert, beantwoordt vragen over natuur en milieu en schakelt zo nodig de juiste discipline in om eventueel actie te ondernemen.
 • Daarnaast is ze betrokken bij cursussen die gegeven worden door de IVN, zoals de IVN- Natuurgidsencursus, Natuuroudercursus, Jeugdbegeleidingscursus, Landschapscursus en Geologiecursus.
 • Zij is elke vrijdagmorgen aanwezig bij de klussenploeg en klust samen met de andere vrijwilligers. Ook heeft zij de huishoudelijke organisatie van het verenigingsgebouw onder haar hoede. Maandelijks bereidt zij de bestuursvergadering voor, maakt de notulen en houdt het archief daarvan bij.

 

 • Bij de paddentrek zie je haar regelmatig met een emmertje en zaklamp als oversteekbrigadiertje van padden.
 • Ook heeft mevrouw Kölgen haar deel in de voorbereiding en uitvoering van de jaarlijkse Boomfeestdag.
 • Ze verzorgt de redactie, de lay-out en de distributie van het verenigings-infoblad.
 • Ze volgt zelfs een zeiscursus, want grasmaaien met een benzinemotor (uitlaatgassen en fijnstof) is niet natuurvriendelijk.
 • Verder stimuleert en zorgt zij voor een goede sfeer binnen de groep vrijwilligers.

IVN De Oude Landgraaf heeft haar home vanaf 1 januari 2012 in ‘de Bosrand’ in Nieuwenhagen-Landgraaf. Mevrouw Kölgen vond het van belang dat het ruim 90 jaar oude ‘lijkenhuisje’ naast het verenigingshome voor het nageslacht bewaard bleef. Met de gemeente heeft ze dan ook afspraken gemaakt om het huisje te renoveren. Vandaag wordt stil gestaan bij de afrondende fase van de renovatie ervan. In 2017 is de voormalige naam van het park de Bosrand omgedoopt tot ‘Mariet Kölgenpark’.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam