Prestatieafspraken voor leefbare woonomgeving

prestatieafspraken
Foto: Joke Rietveld © Regio Online

Heerlen – Op 30 november hebben álle partijen die betrokken zijn bij de sociale woningvoorraad in Heerlen de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend. Een leefbare woonomgeving is daarbij het centrale thema. Daarbij gaat het niet alleen om een veilige en schone omgeving, maar bijvoorbeeld ook om voldoende buurtvoorzieningen en het duurzaam maken van bestaande woonwijken. Ook gaan partijen samen optrekken om overlast te lijf te gaan en moet er een evenredigere spreiding komen van woningen voor kwetsbare groepen.

Met de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 is het mogelijk geworden om fysieke en sociale opgaven rondom wonen integraal aan te pakken. Sinds die tijd werken de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente Heerlen intensief samen. Het is nu voor het eerst dat álle betrokken partijen het afsprakendocument tekenen. Wethouder Jordy Clemens is blij met deze stap: ‘het is heel bijzonder dat we nu met zowel de woningcorporaties als de huurdersorganisaties gaan werken aan leefbare buurten. Het ondertekenen van dit document is daarbij een belangrijke mijlpaal.”

Prestatieafspraken

De volgende partijen hebben de prestatieafspraken 2019 ondertekent: Gemeente Heerlen, De Voorzorg, Weller, Wonen Limburg, Wonen Zuid, Woonpunt, HBV Groot Hoensbroek, HBV Heerlen-Treebeek-Molenberg, HBV Op het Zuiden, Huurderskoepel GBP, Huurderskoepel Huren en Wonen, Huurderskoepel Stadsdeel Heerlerbaan, HV Coriovallum, Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg en Stichting Overleg Huurder Verhuurders WS De Voorzorg.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam