Sanering spoorweglawaai Beek-Elsloo: geluidschermen niet noodzakelijk

0
36
spoorweglawaai
bnewton_design / Pixabay

Stein – De colleges van de gemeenten Beek en Stein zetten zich al enkele jaren in om het spoorweglawaai langs het spoortraject Beek-Elsloo te verlagen. Mede op nadrukkelijk verzoek van de betrokken inwoners is gekeken naar alternatieve manieren om de gewenste geluidsreductie te realiseren, anders dan met geluidsschermen.

Saneringsprogramma spoorweglawaai

Uit onderzoek blijkt dat het gewenste effect ook met raildempers en gevelmaatregelen gerealiseerd kan worden. De gevelmaatregelen zijn slechts bij een beperkt aantal woningen nodig. De resultaten van dit onderzoek staan in een saneringsprogramma dat bij de staatssecretaris van I&W is ingediend. Begin maart is ingestemd met dit saneringsprogramma. Concreet betekent dit dat het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor niet nodig is en dat er subsidie van het rijk is gekregen om alternatieve maatregelen te treffen.


Inspanningen hebben geloond

Wethouder Danny Hendrix (gemeente Stein) zegt mede namens collega-wethouder Wachelder (gemeente Beek): “We hebben de signalen van de inwoners destijds ter harte genomen en zijn ermee aan de slag gegaan. Met deze alternatieve oplossing wordt recht gedaan aan de duidelijke wens van omwonenden die zich sterk tegen de komst van geluidsschermen hebben uitgesproken. Onze inspanningen én die van de klankbordgroep hebben zich geloond!”

 

Onderzoek gevelmaatregelen

Het betreffende besluit ligt van 30 maart  tot en met 10 mei ter inzage in de gemeentehuizen van Beek en Stein. Daarna wordt  met onderzoek naar gevelmaatregelen bij woningen begonnen. Inwoners worden hier nader over geïnformeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here