Wild parkeren van fietsen aangepakt met maatwerk

het verkeersveiligheidslabel
Foto: Joke Rietveld © Regio Online

Maastricht – De gemeente gaat de overlast van wild gestalde fietsen in het centrum aanpakken met maatwerk. Omdat iedere plek anders is, wordt per plek bekeken welke oplossingen er zijn en welke maatregelen er genomen kunnen worden.

Samen kijken met omwonenden

Dit doet de gemeente samen met de mensen in de omgeving. Rond 1 maart wordt gestart met de Helmstraat en de Kattenstraat. Daar wordt gekeken naar mogelijke oplossingen en eventueel aanvullende maatregelen. Voor deze aanpak is € 70.000,- beschikbaar. Daarnaast continueert het college in 2019 de aanpak op het stationsplein in Maastricht met voorlichting/communicatie, de inzet van fietscoaches en fietshandhaving. Hiervoor is € 60.000,- beschikbaar.

Fietsplan en maatwerk

Het fietsgebruik neemt de laatste jaren toe. Deze groei is gewenst, maar stelt de stad voor een aantal nieuwe opgaven. De brede mobiliteitsaanpak inclusief de STOP (stappen, trappen, openbaar vervoer, privévervoer) benadering wordt uitgewerkt in de omgevingsvisie. Die wordt medio 2019 aan de raad aangeboden en op basis van die visie wordt er een fietsplan gemaakt.

Extra fietsenstallingen

In dit fietsplan wordt een onderzoek meegenomen naar de realisatie van extra (bij voorkeur ondergrondse of inpandige) fietsstallingen in de binnenstad-west. Deze ambitie vloeit rechtstreeks voort uit het coalitieakkoord. In 2020 moet er duidelijkheid zijn over de wijze waarop Maastricht de groeiende behoefte aan fietsstallingen aanpakt.

Hotspots

In de tussenliggende periode heeft de raad gevraagd om een aanpak van een aantal hotspots. Doel is om de overlast te beperken op een aantal locaties waar fietsen hinderlijk staan geparkeerd.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam