Geen randweg Langeweegje,wel onderzoek naar randweg Hoedekenskerke

Hoedekenskerke
© Google Maps

Borsele – De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland hebben besloten dat er geen “randweg” rond Langeweegje komt. Wel gaan zij het door inwoners en bedrijven voorgestelde alternatief van een “randweg” bij Hoedekenskerke verder onderzoeken.

verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid in Langeweegje te verbeteren, is in mei aan bewoners en bedrijven het plan voorgelegd om het doorgaande verkeer om Langeweegje heen te leiden. Het voorstel was om daarvoor een aantal bestaande wegen te verbreden. Deze maatregel zou gecombineerd worden met een “knip” in de Zwaaksedijk, om op die locatie de verkeersdruk te verminderen en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te vergroten.

Raadpleging

De raadpleging van bewoners en bedrijven liet zien dat er weinig draagvlak is voor de maatregelen bij Langeweegje. Om die reden hebben de betrokken organisaties besloten dat het plan niet tot uitvoering zal komen. Ook gaat de Provincie voorlopig niet door met de voorbereiding van een rotonde op het kruispunt van de N666 met de N665, omdat deze rotonde samenhangt met de andere maatregelen. Het is eerst nodig duidelijkheid te krijgen over het vervolg.

Hoedekenskerke

Veel insprekers stelden voor om bij Hoedekenskerke een ontbrekende schakel in het wegennetwerk aan te leggen om de verkeersdruk in Langeweegje en Kwadendamme te verminderen. Het gaat dan om een nieuwe verbinding tussen de ’s-Gravenpoldersestraat en de Nieuwe Veerweg, parallel aan het spoor. Met deze verbinding hoeft verkeer naar Crop Alliance en Scheldeoord niet meer via Langeweegje en Kwadendamme te rijden. De drie wegbeheerders hebben besloten om onderzoek te gaan doen naar de effecten en het oplossend vermogen van deze nieuwe verbinding. Op basis van dit onderzoek volgt een besluit over het vervolg.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam