Letty Demmers waarnemend burgemeester in Noord-Beveland

0
58
waarnemend burgemeester
Letty Demmers Foto Wikipedia, rijksoverheid

Middelburg – De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, heeft als waarnemend burgemeester van Noord-Beveland mevrouw  A.M. (Letty) Demmers – Van der Geest (1952) benoem. Dit besluit volgt op het vertrek van de heer M.J.A. (Marcel) Delhez, die per 27 november 2018 is benoemd als burgemeester van Veldhoven.

Voorafgaand aan de benoeming van mevrouw Demmers tot waarnemend burgemeester, heeft de commissaris van de Koning gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en met de wethouders van het college van B&W. In deze gesprekken is besproken dat het wenselijk is een waarnemer aan te stellen teneinde de periode tussen het vertrek van burgemeester Delhez en de benoeming van een nieuwe burgemeester van Noord-Beveland te overbruggen.

De gemeente Noord-Beveland is een traject gestart om te komen tot een toekomstvisie op de gemeente. Naast de reguliere burgemeesterstaken zal de waarnemend burgemeester zich samen met de raad en het college inzetten om deze toekomstvisie voor de zomer van 2019 tot stand te brengen.

Omdat deze toekomstvisie tevens relevant is voor het toekomstig profiel van de gemeente en voor de profielschets van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester zal de commissaris van de Koning uiterlijk in juni 2019 wederom met de fractievoorzitters en de wethouders in overleg treden en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties adviseren over de openstelling van de vacature.

Mevrouw Demmers is op dit moment tot 27 november 2018 waarnemend burgemeester in de gemeente Veldhoven. Zij was van september 2013 tot april 2016 waarnemend burgemeester in de gemeente Vlissingen. Van 2009 – 2013 was mevrouw Demmers korpschef in Zeeland. Daarvoor was zij onder meer burgemeester in Best (2002 – 2009), burgemeester in Reusel-de Mierden (1997 – 2002) en wethouder in Bergen op Zoom (1994 – 1997).

Mevrouw Demmers zal op 27 november 2018 starten als waarnemend burgemeester. De datum voor haar installatie en beëdiging wordt zo spoedig mogelijk bepaald.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here