Waterschap investeert 29,4 mln in Zeeuws waterbeheer

0
48
Subsidieregeling
Foto: J. Rietveld © Regio Online

Zeeland – In 2019 investeert waterschap Scheldestromen flink in het waterbeheer en de veiligheid tegen overstromingen in Zeeland. Het geplande investeringsvolume bedraagt ruim 29 miljoen euro. De lastendrukstijging is 2,5%.

Waterschap tevreden

Portefeuillehouder Denis Steijaert van het waterschap is tevreden: “Ons investeringsniveau blijft op peil, terwijl deze lastendrukontwikkeling conform onze doelstelling uit het bestuursprogramma is. Dit doet recht aan ons adagium ‘Zeeuws en betaalbaar’.”

Investeringen en lastendruk

In de begroting zijn de gevolgen van de nieuwe cao voor de waterschappen verwerkt. Deze werd afgelopen zomer afgesloten. Steijaert: “Het waterschap heeft scherp aan de wind gezeild. We zijn er in geslaagd om de ontwikkeling van de lastendruk voor huurders en huiseigenaren in 2019 gelijke tred met elkaar te laten houden.”

Meerdere investeringen

In 2019 voert het waterschap tal van investeringen uit. In het oog springt de realisatie van een nieuw gemaal bij Paal in de buurt van de Kruispolder (gemeente Hulst). Dit omdat het watersysteem in het gebied Campen niet optimaal functioneert. Voor uitbreiding van de gemaalcapaciteit en de maatregelen is een bedrag van 9,7 miljoen euro begroot. De beschikbaarheid van voldoende zoet water blijft ook de komende jaren een speerpunt van het waterschap. Dit geldt ook voor de dijkversterking in Hansweert en de veiligheid tegen overstromingen in het algemeen. Voor de dijkversterking in Hansweert zijn de voorbereidingen inmiddels in volle gang.

Onderhoud wegen

Het budget voor de wegentaak wordt structureel verhoogd met 1 miljoen euro. Dit bedrag is bestemd voor wegreconstructies om te zorgen voor het gewenste kwaliteitsniveau van het wegennet. Ook legt het waterschap een vrij liggend fietspad aan bij Vlake. In de afvalwaterketen wordt het hydraulisch systeem van de rwzi Retranchement gemoderniseerd (voor € 3.000.000,–) en er worden diverse gemalen vernieuwd.

Ruim aandacht voor ICT

Om de bedrijfsvoering te optimaliseren investeert het waterschap € 750.000,– in ICT-aanpassingen. Dit betreft het vervangen van verouderde notebook, beeldschermen en het moderniseren van werkplekken.

Bestuurlijke doelstellingen

Dit is de laatste begroting die dit dagelijks bestuur presenteert. Op 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Er treedt dan een nieuwe algemene vergadering aan, waaruit vervolgens een nieuw dagelijks bestuur wordt samengesteld. Steijaert blikt terug: “De afgelopen jaren is veel van wat we beloofd hebben waargemaakt. Dit is gerealiseerd binnen de gestelde financiële kaders.

Lastendruk

Een financieel robuust waterschap en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk. Tegelijkertijd hebben we maatregelen genomen die ons beter in staat stellen om de uitdagingen die de klimaatverandering met zich mee brengt aan te kunnen. Denk hierbij aan hevigere en intensere neerslag en langdurige periodes van droogte. Ook de komende jaren moeten we hier veel in investeren. Daarnaast moeten we waken voor een solide financiële positie van het waterschap.”

De begroting wordt op 15 november a.s. behandeld in de algemene vergadering van het waterschap.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here