Droogte in Sint Anthonis

0
17
Foto: J. Rietveld © Regio Online

Sint Antonis – Nederland gaat gebukt onder de droogte. Ook in de gemeente Sint Anthonis hebben we hier last van. Door het gebrek aan neerslag en de verdamping van het nog aanwezige water, is de grondwaterstand gezakt naar een bijzonder laag niveau. Als eerste merken we dit aan het droogvallen van de sloten en watergangen. Op een enkele na staan deze allemaal droog. De grotere, afvoerende watergangen kunnen nog water bevatten, maar stromen nauwelijks meer. Dit heeft gevolgen voor de het leven in de watergang.  Door de afname van de hoeveelheid zuurstof in het water, heeft het waterleven het moeilijk. Dit is bijvoorbeeld te zien aan naar zuurstof happende vissen of erger vissterfte. 

Vissen zonder zuurstof

Daar waar mogelijk  wordt geprobeerd om de vissen te helpen, daarom is op een aantal plaatsen in het beheergebied het maaibeheer aangepast. Waar het kan, worden sloten later gemaaid om te zorgen dat de kwaliteit van het water niet slechter wordt. Op diverse plaatsen is getracht het water te voorzien van extra zuurstof met behulp van zuurstofpompen. Het zuurstofpeil wordt in de gaten gehouden. Op sommige plaatsen worden de vissen gevangen en uitgezet in plassen of de Maas.

Algengroei

Door de warmte wordt ook de temperatuur van het water hoger. Dit veroorzaakt onder andere algengroei. Deze algen, zoals blauwalg, zorgen ervoor dat het zuurstofgehalte in het water afneemt. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking of inname bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden. Let nu daarom extra goed op. Spring niet zomaar in de sloot maar controleer op www.zwemwater.nl  waar het veilig is om te zwemmen.

Bomen en struiken

Ook de bomen en struiken hebben veel last van de droogte. De gemeente hecht veel waarde aan het groene kapitaal in ons straatbeeld. Elke dag verzorgen onze medewerkers van de buitendienst het watergeven van de bomen, plantsoenen en bloembakken. De prioriteit gaat naar het behoud van onze bomen, omdat deze een hoge vervangingswaarde hebben. Gezamenlijk proberen we de gevolgen van de droogte beperkt te houden.

Extra informatie

Komende week wordt voor enkele dagen neerslag verwacht. Dit is zeer welkom voor de natuur. Echter zal de neerslag die valt niet voldoende zijn om de droogte te verhelpen. Er blijven dus waarschijnlijk maatregelen nodig die de droogte tegen gaan.
Op de website van het waterschap Aa en Maas is veel informatie te vinden over de droogte. Zo lees je hier het laatste nieuws, kun je zien wat de grondwaterstanden zijn of wat de waterkwaliteit is. Ook kunt u hier vragen en antwoorden vinden met betrekking tot de droogte. Op de website: www.aaenmaas.nl kunt u klikken op de link ‘wat doen we tegen de droogte? (aangegeven in de groene balk, 2e bolletje), of u kunt zoeken op ‘actuele water informatie’. U komt dan op een website waar alle informatie over de droogte is te vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here