Eén toegang tot dyslexiezorg in Nijmegen vanaf 1 april

dyslexiezorg
geralt / Pixabay

Nijmegen – De dossiers van Nijmeegse basisschoolleerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen worden vanaf 1 april 2018 eerst gescreend door een deskundige van de dyslexiezorg, voordat zij dyslexieonderzoek en eventuele behandeling vergoed krijgen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van kinderen tot 13 jaar met lees- en spellingproblemen. Als een kind lees- en spellingproblemen heeft, zorgt de school voor extra ondersteuning.  Als resultaat uitblijft, kunnen ouders/verzorgers en school vanaf 1 april samen een screening aanvragen bij de nieuwe  ‘poortwachter EED’. Dit is een deskundige op het gebied van dyslexiezorg, die deel gaat uitmaken van het stadsbrede team van de Sociale Wijkteams in Nijmegen.

Gemeente verantwoordelijk

De poortwachter beoordeelt voor de gemeente of de aanvraag voor onderzoek en/of behandeling in aanmerking komt voor vergoeding bij een van de gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders. De gemeente is namelijk vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van kinderen tussen de 7 en 13 jaar met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED).  Als de poortwachter  geen onderzoek of behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie adviseert, dan zorgt de school voor passende ondersteuning.

De nieuwe werkwijze betekent dat dyslexiezorg niet meer vergoed wordt als ouders een kind rechtstreeks aanmelden bij een dyslexiezorgaanbieder. Een verwijzing van een jeugd- of huisarts is ook niet voldoende voor vergoeding. Zij zullen ouders ook naar de poortwachter doorverwijzen.

Samenwerking

Aanleiding voor een nieuwe werkwijze in de toeleiding naar dyslexiezorg, is dat in Nijmegen veel meer kinderen worden aangemeld voor de behandeling van EED dan het landelijk gemiddelde zou voorspellen. Scholen, samenwerkingsverband Stromenland, gemeente en dyslexiezorgaanbieders werken op deze manier samen aan een betaalbare, effectieve aanpak van lees- en spellingsproblemen en dyslexiezorg.

Deze werkwijze geldt alleen bij ernstige enkelvoudige dyslexie. Enkelvoudig betekent dat het kind naast dyslexie geen ggz-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornis heeft die belemmerend is voor dyslexieonderzoek of –behandeling.

 

Meer informatie staat op www.robregionijmegen.nl.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam