Buijtenland van Rhoon krijgt volwaardige entree

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Albrandswaard gaan samenwerken aan een aantrekkelijke entree naar het Buijtenland van Rhoon. Hiervoor wordt een gebied van 6 hectare, het zo genoemde ‘Binnenland van Rhoon’,  ontwikkeld. Dit gebied is in eigendom van de gemeente Albrandswaard.

Wethouder Bas Boender en gedeputeerde Han Weber bekrachtigden de afspraken over de inrichting van het zogenoemde ‘Binnenland van Rhoon’ op maandag 11 februari door het ondertekenen van een bestuursovereenkomst.

“De ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon is de afgelopen maanden in een stroomversnelling gekomen”, stelt gedeputeerde Weber. “Nu is het moment om samen te werken aan een passende en aantrekkelijke entree voor dit mooie gebied.”

Wethouder Boender: “De polders van Rhoon hebben vele kwaliteiten. Dankzij deze samenwerking kunnen we daar op verantwoorde wijze onze inwoners en vele anderen van laten genieten. De invulling van het landschap gebeurt onder andere in samenspraak met bewoners; het is belangrijk dat ook zij achter de plannen kunnen staan.” Bij het uitwerken van de plannen wordt rekening gehouden met de historische waarde van het landschap.

Streefbeeld

Het Buijtenland van Rhoon – een poldergebied van 600 hectare net onder Rotterdam – wordt de komende jaren ontwikkeld tot een gebied waar duurzame landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan.  Een gebiedscoöperatie bestaande uit lokale boeren, recreatieondernemers en natuurbeschermers geeft invulling aan de plannen die beschreven staan in een gezamenlijk streefbeeld. Een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het gebied is een goede bereikbaarheid, onder meer voor bezoekers vanuit Rotterdam en omgeving.

Groene Verbinding

Met de nu gesloten bestuursovereenkomst krijgt de bereikbaarheid van het gebied een impuls. De bestuursovereenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van 6 hectare in het gebied dat bekend staat als het Binnenland van Rhoon  Dit gebied krijgt een entreefunctie voor het Buijtenland van Rhoon, met een goede aansluiting op de bestaande rotonde aan de Rhoonse Baan en op de eerder aangelegde Groene Verbinding,  de wandel- en fietsbrug vanaf Rotterdam-Zuid die over de A15 loopt.

Nieuwe functies

Op dit moment is er nog slechts een globale inrichtingsschets voor dit gebied. Gedacht wordt aan het realiseren van voorzieningen en functies die bij zo’n entree en het landschap passen, zoals een bezoekerscentrum met uitkijktoren en goede parkeervoorzieningen. Andere functies die een plek kunnen krijgen zijn bijvoorbeeld een lokale foodmarkt, hostel en een restaurant. In goed overleg met de gebiedscoöperatie wordt dit deelgebied nu ontwikkeld. De provincie kan voor de benodigde wandel- en fietspaden een gedeelte van het restant van het budget Groene Verbinding ter beschikking stellen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam