Nieuwe fietsbrug over de Schie

snelfietsroute Dalfsen – Zwolle, fietsbrug
Foto: Joke Rietveld © Regio Online

De gemeente Delft gaat samen met de provincie Zuid-Holland aan het werk om het gebruik van de Schie te verbeteren. Het gaat daarbij om de aanleg van een nieuwe brug en om het verbreden van het vaarwater en het verplaatsen van voorzieningen voor laden en lossen van schepen. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2020.

 De Gelatinebrug, zoals de nieuwe fietsbrug wordt genoemd, verbindt straks de TU Campus met NS-station Delft Zuid. De brug komt in het verlengde van de Rijnweg – ter hoogte van de Praxis / Lijm&Cultuur.

De Gelatinebrug is een eerste stap in de herontwikkelplannen voor het gebied Schieoevers Noord, die passen binnen de ambities die het gemeente heeft geformuleerd in de Agenda Delft 2040. De toekomstige plannen voor een mix van werken en wonen in dit gebied hebben invloed op de infrastructuur van Schieoevers.

Werken, wonen, recreëren

In Schieoevers zijn er plannen voor een duurzame mix van werken en wonen. De gemeente is hierover momenteel samen met partijen in gesprek, onder meer ook met de bestaande bedrijven op Schieoevers. De zogeheten Verstedelijkingsalliantie (met Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Rijswijk, Den Haag, Zoetermeer en Leiden) ziet kans de komende jaren 170.000 nieuwe woningen toe te voegen op dertien bestaande binnenstedelijke locaties in de acht steden. Schieoevers is één van deze dertien plekken. Het gebied moet een levendige plek worden waar gewerkt wordt aan duurzame bedrijvigheid en aan het opschalen van innovaties die bijvoorbeeld op de Campus zijn ontwikkeld. En waar gewoond wordt door huidige en nieuwe Delftenaren en alle gebruikers en passanten van het gebied met plezier recreëren. Een plek die goed bereikbaar is via nieuwe bruggen en een verbeterd NS-station Delft Zuid.

Afspraken

De gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland werken samen als opdrachtgevers in dit project. De gemeente Delft is initiatiefnemer van de herontwikkelplannen in Schieoevers Noord. De provincie Zuid-Holland is de beheerder van de Schie die door het plangebied loopt. Ze hebben gezamenlijk bestuurlijke afspraken gemaakt over de te bouwen brug en de te verplaatsen loswal en ligplaatsen, onder voorwaarde van definitieve goedkeuring door gemeenteraad en provinciale staten.

Om de aanleg van de Gelatinebrug mogelijk te maken, moeten de bestaande loswal en twee ligplaatsen voor de binnenvaart in Schieoevers Noord verplaatst worden. Deze verplaatsingen worden verzorgd door de provincie Zuid-Holland. De provincie betrekt deze verplaatsingen bij het verbreden van de doorvaart van de Schie, direct ten zuiden van de Kruithuisweg. De gemeente wordt opdrachtgever van de bouw van de brug. Het ontwerp moet passen in de verbeterplannen voor Schieoevers. De fietsers-/voetgangersbrug moet de oost-westverbindingen over de Schie verbeteren. De doorvaarthoogte wordt drie meter. De Provincie en de gemeente investeren allebei in dit project. Komende maanden wordt een uitvoeringsovereenkomst uitgewerkt voor de totale kosten van ca € 16 miljoen.

De planning is dat in de loop van 2022 fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de nieuwe brug.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam