Scholen dragen bij aan verduurzaming

scholen

Nieuwerkerk aan den IJssel – De gemeente heeft samen met de bestuurders van Scholengroep Holland en PCPO een investeringskrediet beschikbaar gesteld om 268 zonnepanelen op de brede school EsseZoom en 222 zonnepanelen op de brede school Van Beethovenlaan te realiseren. In de zomervakantie zijn de zonnepanelen geplaatst. Vandaag heeft wethouder Jan Verbeek ( Duurzaamheid) het opleverdocument voor zonnepanelen de Brede Scholen aan de Van Beethovenlaan en Essezoom in Nieuwerkerk aan den IJssel ondertekend.

Zuidplas heeft verduurzaming hoog op de agenda staan. Dat geldt niet alleen voor het college van Zuidplas, maar ook voor de maatschappelijke partners van de gemeente. Ook binnen diverse VvE’s van brede scholen stond een investering in zonne-energie vanuit milieutechnische- en exploitatieoverwegingen al enige tijd op de agenda.

Opbrengst

Tegenover deze investering staat een 15 jaar gegarandeerde subsidie en een jaarlijkse besparing op energiekosten. Dit komt omdat een deel van de benodigde energie voortaan zelf wordt opgewekt door een eigen zonnesysteem. De verwachte opbrengstprognose op jaarbasis is voor de brede school EsseZoom 71.000 kWh en voor de brede school Van Beethovenlaan 62.500 kWh.

Bijdrage zonne-energiesysteem aan educatie

Met de scholen is ook gekeken hoe de plaatsing van zonne-energiesystemen kan bijdragen aan het educatiepakket. Bij de plaatsing is daarom ook nadrukkelijk ingezet op zichtbare informatie van het systeem middels een informatiescherm. Op die manier worden de gebruikers zich bewust van de duurzame energieopwekking. De schoolbesturen zien het als toegevoegde waarde om de leerlingen in aanraking te laten komen met duurzame energieopwekking.

Haalbaarheid andere scholen

Onderzoeken over de haalbaarheid voor het plaatsen van zonnepanelen op de brede school Comenius College zijn nog in uitvoering. In het geval de uitkomst van de businesscase positief is, wordt in overleg met het Comenius College gekeken naar de wijze van realiseren.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam