Samen aan de slag voor toekomstbestendige centra

Beesel – Wethouder Debbie Heesakkers en gedeputeerde Hans Teunissen gaven maandag 18 maart het officiële startsein van het project toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel. Tijdens de bijeenkomst werd Sander Mattheijssen als centrummanager geïntroduceerd en werd bekendgemaakt dat de Provincie Limburg subsidie beschikbaar stelt.

Toekomstbestendige centra

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en kernoverleggen krijgt de aanpak van de toekomstbestendige centra dit jaar een vervolg. De leefbaarheid in de kernen van de gemeente Beesel is gebaat bij sterke centra. De dorpen Reuver, Offenbeek en Beesel hebben elk een centrum waar inwoners en toeristen terecht kunnen voor hun dagelijkse boodschappen en ontspanning in de lokale horecagelegenheden.

Goede voorzieningen

In Reuver zijn daarnaast diverse andere winkels en voorzieningen gevestigd. Het is een uitdaging om een goed winkel- en voorzieningenaanbod te houden en waar mogelijk uit te bouwen om de aantrekkelijkheid van de centra voor bezoekers te borgen in de gemeente. Iedere dorpskern kent zijn eigen kansen en ook uitdagingen. Wethouder Debbie Heesakkers: “We gaan voor levendigheid in Reuver en leefbaarheid in Beesel en Offenbeek.”

Nieuwe centrummanager

Centrummanager Sander Mattheijssen gaat op zoek naar de verbinding tussen ondernemers om zo met nieuwe ideeën de leegstand te bestrijden en de levendigheid te vergroten in de kernen Reuver, Offenbeek en Beesel.

Rondwandeling langs pareltjes en uitdagingen

Leden van de klankbordgroep Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel, vertegenwoordigers van verschillende belangorganisaties, de nieuwe centrummanager, de wethouder en de gedeputeerde maakten een wandeling door het centrum van Reuver. Daarbij bezochten zij verschillende uitdagingen, zoals leegstanden panden en (verborgen) pareltjes, zoals het kloosterpark en een speciaalzaak.

Samen aan de slag

Hans Teunissen van de Provincie Limburg: “Als gedeputeerde Ruimte heb ik de afgelopen jaren twee miljoen euro geïnvesteerd in de aanpak van winkelleegstand. Veel gemeenten, klein en groot, hebben we hiermee een impuls gegeven om uiteindelijk te kunnen komen tot structurele oplossingen voor het probleem. Wat ik een mooie ontwikkeling vind, is dat ondernemers en overheden steeds meer schouder aan schouder samenwerken. Samen worden er plannen gemaakt, zoals ook hier in Beesel, om de winkelleegstand aan te pakken en de pareltjes, zoals het kloosterpark, zichtbaar te maken.”

Subsidie

De provincie stelt een subsidie van € 50.000,- beschikbaar voor de aanpak van de toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel. Wethouder Debbie Heesakkers is blij met deze ontwikkeling: “Samenwerking is daarbij cruciaal: tussen ondernemers onderling, tussen ondernemers, overheden, inwoners, woningcorporatie, verenigingen en andere betrokkenen. De uitdaging is groot, evenals onze ambitie.

”Plan van Aanpak’

Eind december 2018 stelde de gemeenteraad het Plan van Aanpak Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel vast. Met de start van de centrummanager, de keuze voor het samenwerkingsverband Seinpost / ZKA / Kragten voor het opstellen van de centrumvisie en de provinciale bijdrage, gaat de (plan)ontwikkeling van de toekomstbestendige centra in de gemeente Beesel nu daadwerkelijk van start.

Schetsontwerp kern reuver

De partijen gaan, samen met verschillende belanghebbenden, aan de slag met het opstellen van een centrumvisie voor alle drie de centra en het maken van een schetsontwerp voor de kern Reuver. Het streven is de centrumvisie en het schetsontwerp eind 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Rondom Pinksteren: spoorwerk tussen Mariënberg en Emmen

Emmen - ProRail laat rondom Pinksteren (van zaterdag 30 mei tot maandag 8 juni) delen van het spoor vernieuwen tussen Mariënberg en...

Brusselflat voorzien van optische illusie tegen zwerfafval

Uithoorn - Om ervoor te zorgen dat er minder afval wordt neergezet naast de ondergrondse containers is bij de Brusselflat een...

Veiliger nieuwe fietsoversteek in gebruik

Wageningen - Onlangs is bij Hoevestein een nieuwe fietsoversteek over de Nijenoord Allee in gebruik genomen. Deze gaat naar Wageningen Campus....

Stichting Leergeld harder nodig dan ooit

Door de Corona crisis dreigt een grote groep mensen in de financiële problemen te raken. Onder hen ook veel gezinnen met kinderen....

GGD opent corona testlocatie op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee - GGD Rotterdam-Rijnmond bereidt zich voor om in juni dagelijks ruim 1000 inwoners te testen op het coronavirus. In juni...