Start Muziekplan Beesel 2017-2020

Muziekplan
Samenwerking in Beesel voor het Muziekplan

Beesel – Zoals bij veel mensen bekend is, is muziek van en voor iedereen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zichzelf te ontdekken als speler of luisteraar. Het mooiste zou zijn dat ieder kind in een zo vroeg mogelijk stadium met muziek in aanraking komt en blijft komen. Daarom is het van groot belang dat er ook op school muziek wordt aangeboden. Daarvoor is er nu een Muziekplan.

Muziekonderwijs

De afgelopen jaren hebben in de gemeente Beesel muziekverenigingen en het basisonderwijs samengewerkt om op en na school meer in te zetten op muziekonderwijs voor kinderen. Samen hebben de Harmonie St. Gertrudis Beesel, het Philharmonisch Gezelschap Reuver en het Trommel- en Fluiterkorps St. Barbara hard gewerkt aan een muziekplan, een muziekplan om nog meer samen te gaan werken.

Subsidie

Met elkaar gaan zij voor alle kinderen in het basisonderwijs muziekonderwijs mogelijk maken. Een initiatief dat ook door de Rijksoverheid is onderstreept door het toekennen van een mooie subsidie in het kader van “Impuls Muziekonderwijs”.

Plezier voorop

Bij het muziekplan staan kinderen en hun plezier in muziek maken centraal.
Muziek stimuleert de creativiteit van kinderen. Samen muziek maken leert kinderen rekening te houden met elkaar en geeft bovenal veel plezier. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Goed kunnen luisteren naar muziek heeft een positief effect op de taal-en rekenontwikkeling.

Goed voor hersenen

Door muziek worden verbindingen in de hersenen tussen de motorische en zintuiglijke gebieden gestimuleerd en het bevordert discipline, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Muziek maakt gelukkig

Kortom: “Muziek verbindt. Muziek maakt slim. Muziek maakt gelukkig!”
Manon Verstegen gaat samen met de basisscholen en de muziekverenigingen aan de slag om het muziekplan Beesel tot een succes te maken. Muziek maken wij in de gemeente Beesel #GewoonSamen!

PS: Alle muziekverenigingen in de gemeente Beesel zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het muziekplan. Interesse? Stuur een e-mail aan cultuur@beesel.nl

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam