Start uitvoering Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Weert – Met de aanplant van stekelstruweel langs de Bientjesrandweg in Ospeldijk is vrijdag 30 november het officiële startsein gegeven van het
Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een vijftiental
projecten, waaronder natte natuurparels, systeemvernieuwing van de
pluimveehouderij en de haarvaten van het watersysteem, maakt op dit moment
onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Zes partijen bekrachtigden
vandaag de samenwerking met de ondertekening van de overeenkomst: de
gemeente Nederweert, de gemeente Weert, LLTB, Waterschap Limburg,
Provincie Limburg en Natuurmonumenten (vertegenwoordiger namens
natuurpartijen in het gebied). Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland is de eerste PiOsamenwerkingsovereenkomst van Limburg.

“In het buitengebied van het Weerterland (gemeente Nederweert en Weert) is nog
een aantal (overheids)opgaven te realiseren op het gebied van landbouw, water,
recreatie, toerisme, monumenten, leefbaarheid, duurzaamheid, natuur en verbinding
tussen stad en platteland. Maar er leven ook wensen en ideeën bij de bewoners en
gebruikers van het buitengebied, die we graag samen verwezenlijken”, aldus Frank
Voss, voorzitter stuurgroep Platteland in Ontwikkeling Weerterland en wethouder
gemeente Nederweert over PiO Weerterland. “Zo ook het initiatief van Willem Maris
voor stekelstruwelen in Ospeldijk.”

Stekelstruweeltjes voor boerenlandvogels

De aanplant van de stekelstruwelen in Ospeldijk vormde vrijdag 30 november de
symbolische starthandeling voor Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een project
dat tot stand is gekomen door een wens uit de streek en het realiseren van een doel
van de overheid. Initiatiefnemer van het project Willem Maris, akkervogelbeschermer
en actief lid van de vogelwerkgroep Nederweert: “Boerenlandvogels hebben een
soortenrijke berm met hier en daar een boom hard nodig. Met name in de broedtijd.
Stekelstruweeltjes zoals sleedoorn, hondsroos, egelantier, meidoorn, wegedoorn en
braam als onder beplanting zorgen daarvoor. Daarmee houden we, samen met
agrariërs die aan akkervogelbeheer deelnemen, de populatie van boerenlandvogels
in stand én kan de populatie uitbreiden.”

Samenwerking

Frank Voss, voorzitter stuurgroep PiO Weerterland: “Alles in het buitengebied is een
gezamenlijke opgave. Vanuit samenwerking kunnen we doelen en geld op elkaar af
stemmen en waar mogelijk verbinden. Dat vergroot de mogelijkheid om deze
opgaven, wensen en ideeën te verwezenlijken. Het project van de stekelstruwelen
bewijst dat. Met een integrale aanpak, waarbij partijen zoeken naar meerwaarde
binnen de verschillende, bestaande én aankomende, opgaven en ideeën. Met de
Samenwerkingsovereenkomst voor het Uitvoeringsprogramma Platteland in
Ontwikkeling Weerterland volgen hiervan nog vele.”

Fasen Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Het uitvoeringsprogramma PiO Weerterland kent twee fasen. Fase 1 bevat concrete
projecten, veelal overheidsopgaven. Deze zijn voorzien van een begroting op
hoofdlijnen met financieel dekkingsplan. De kosten voor de projecten in fase 1
bedragen voor zover bekend circa 4,7 miljoen euro.

Fase 2 zijn projecten die nu nog niet voldoen aan de voorwaarden van fase 1.
Hieronder vallen ook veel wensen en ambities die in de streek zelf leven en tijdens
eerdere sessies zijn genoemd.

Laatste Nieuws

Sterrebos Winschoten krijgt flinke opknapbeurt

Winschoten - Gemeente Oldambt gaat in het najaar verder met het opknappen van het Sterrebos in Winschoten. In de komende twee...

Eerste bidbook Surhuisterveen voor wethouder Bruining

Surhuisterveen - Er staat veel in het bidbook  Surhuisterveen, wetenswaardigheden als 100 winkels, 27 autobedrijven, 915 parkeerplaatsen en 15 horecagelegenheden en...

Wandelbingo georganiseerd door Beweeg meer, eet gezond’ in Tuil

Geldermalsen - Donderdag 24 september is er vanaf 16.00 uur in Tuil een Wandelbingo. Alle basisschoolleerlingen, hun broertjes en zusjes, ouders,...

Brandweervrijwilligers krijgen een Koninklijke onderscheidingen

Oldebroek - Zes vrijwilligers van het brandweerkorps Oldebroek ontvingen op zaterdag 19 september 2020 een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing verraste...

‘Honk op Wielen’ trekt de kernen in

Geldermalsen - Voor jongeren in West Betuwe vielen veel activiteiten deze zomer stil. Daarom bedacht de Jongerenadviesraad West Betuwe het ‘Honk...

Nieuwe wijnroutes voor wijnregio Zuid-Limburg

Valkenburg a/d Geul - In navolging van de ontwikkeling van de Route des Vins Wahlwiller-Eys vorig jaar, zijn er in de...

Kwaliteitsimpuls Glane: Visie op een uniek kerkdorp in het prachtige landschap van Noordoost-Twente

Losser - Het college van B&W van Losser heeft de concept Visie Kwaliteitsimpuls Glane vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Belangstellenden kunnen...

10 procent huishoudens nam de tijd om de mobiliteitsenquête in te vullen.

Langedijk - De 10 procent van de huishoudens uit Langedijk en Heerhugowaard de tijd heeft genomen om de mobiliteitsenquête in te...

Cultuurpenning en Doro Siepelprijs uitgereikt

Rotterdam - Bij de opening van het culturele seizoen 2020-2021 in Rotterdam reikte wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) de...

Extra maatregelen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Amsterdam - In zes veiligheidsregio’s is een sterke toename te zien in het aantal besmettingen met het coronavirus. Ook het aantal...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here