Start uitvoering Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Weert – Met de aanplant van stekelstruweel langs de Bientjesrandweg in Ospeldijk is vrijdag 30 november het officiële startsein gegeven van het
Uitvoeringsprogramma Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een vijftiental
projecten, waaronder natte natuurparels, systeemvernieuwing van de
pluimveehouderij en de haarvaten van het watersysteem, maakt op dit moment
onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma. Zes partijen bekrachtigden
vandaag de samenwerking met de ondertekening van de overeenkomst: de
gemeente Nederweert, de gemeente Weert, LLTB, Waterschap Limburg,
Provincie Limburg en Natuurmonumenten (vertegenwoordiger namens
natuurpartijen in het gebied). Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland is de eerste PiOsamenwerkingsovereenkomst van Limburg.

“In het buitengebied van het Weerterland (gemeente Nederweert en Weert) is nog
een aantal (overheids)opgaven te realiseren op het gebied van landbouw, water,
recreatie, toerisme, monumenten, leefbaarheid, duurzaamheid, natuur en verbinding
tussen stad en platteland. Maar er leven ook wensen en ideeën bij de bewoners en
gebruikers van het buitengebied, die we graag samen verwezenlijken”, aldus Frank
Voss, voorzitter stuurgroep Platteland in Ontwikkeling Weerterland en wethouder
gemeente Nederweert over PiO Weerterland. “Zo ook het initiatief van Willem Maris
voor stekelstruwelen in Ospeldijk.”

Stekelstruweeltjes voor boerenlandvogels

De aanplant van de stekelstruwelen in Ospeldijk vormde vrijdag 30 november de
symbolische starthandeling voor Platteland in Ontwikkeling Weerterland. Een project
dat tot stand is gekomen door een wens uit de streek en het realiseren van een doel
van de overheid. Initiatiefnemer van het project Willem Maris, akkervogelbeschermer
en actief lid van de vogelwerkgroep Nederweert: “Boerenlandvogels hebben een
soortenrijke berm met hier en daar een boom hard nodig. Met name in de broedtijd.
Stekelstruweeltjes zoals sleedoorn, hondsroos, egelantier, meidoorn, wegedoorn en
braam als onder beplanting zorgen daarvoor. Daarmee houden we, samen met
agrariërs die aan akkervogelbeheer deelnemen, de populatie van boerenlandvogels
in stand én kan de populatie uitbreiden.”

Samenwerking

Frank Voss, voorzitter stuurgroep PiO Weerterland: “Alles in het buitengebied is een
gezamenlijke opgave. Vanuit samenwerking kunnen we doelen en geld op elkaar af
stemmen en waar mogelijk verbinden. Dat vergroot de mogelijkheid om deze
opgaven, wensen en ideeën te verwezenlijken. Het project van de stekelstruwelen
bewijst dat. Met een integrale aanpak, waarbij partijen zoeken naar meerwaarde
binnen de verschillende, bestaande én aankomende, opgaven en ideeën. Met de
Samenwerkingsovereenkomst voor het Uitvoeringsprogramma Platteland in
Ontwikkeling Weerterland volgen hiervan nog vele.”

Fasen Platteland in Ontwikkeling Weerterland

Het uitvoeringsprogramma PiO Weerterland kent twee fasen. Fase 1 bevat concrete
projecten, veelal overheidsopgaven. Deze zijn voorzien van een begroting op
hoofdlijnen met financieel dekkingsplan. De kosten voor de projecten in fase 1
bedragen voor zover bekend circa 4,7 miljoen euro.

Fase 2 zijn projecten die nu nog niet voldoen aan de voorwaarden van fase 1.
Hieronder vallen ook veel wensen en ambities die in de streek zelf leven en tijdens
eerdere sessies zijn genoemd.

Laatste Nieuws

Sneller met de trein van Amsterdam naar Londen

In Brussel zijn vandaag door Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk de verdragen getekend die een snellere treinreis naar Londen...

Gemeente Krimpenerwaard gaat vergaderen in Alphen aan de Rijn

Krimpenerwaard - Het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn wordt na de zomer de fysieke vergader ruimte voor de gemeente Krimpenerwaard....

Fietslift voor trap Algerabrug op 11 juli geplaatst

Krimpen aan den IJssel - Zaterdag 11 juli wordt aan de betonnen trap aan de linkerkant van de Algerabrug een fietslift...

Proefveld bij Aver Heino begint weelderig te bloeien

Heino - Het proefveld bij de waterspeelplaats achter Boerderij Aver Heino begint weelderig te bloeien met heel veel verschillende meerjarige kruiden....

Werkbezoek gemeente en provincie aan Citta Romana

Hellevoetsluis - Vrijdag 3 juli vond een werkbezoek aan Citta Romana plaats, door gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland en...

Beroepscampus omarmt op Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee - De Beroepscampus, dé plek waar vakmensen van de toekomst worden opgeleid. Met die ambitie slaan RGO, CSG Prins Maurits,...

Veronicapark in Schijndel nu fairtrade dierenpark

Schijndel - Het dierenpark in Schijndel aan de Lidwinahof, Veronicapark, is sinds 1 juli 2020 al 40 jaar in het beheer...

Kom op Amsterdam: sta op tegen racisme en discriminatie

Amsterdam - Vandaag lanceert de gemeente Amsterdam de campagne ‘Kom op Amsterdam’. Op posters in de stad, videoschermen en online wordt...

Geveltuintjes moeten Albrandswaard groener maken

Albrandswaard - Vanaf nu is het mogelijk om een geveltuin tegen je huis aan te leggen op openbare grond in Albrandswaard....

Met gasdetectiecamera op pad om geuroverlast te voorkomen

Grou - Om de dienstverlening aan de Fryske gemeenten en de provincie verder te verbeteren heeft de FUMO een gasdetectiecamera aangeschaft...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd.
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 0180 68 44 24
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.