Onderzoek naar kunstmatige stoffen zuivering Terneuzen 

Terneuzen
Stadhuis Terneuzen, door Friedrich Tellberg - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2084698

Terneuzen – Waterschap Scheldestromen stelt een onderzoek in naar de aanwezigheid van GenX in het afvalwater op de rioolwaterzuivering in Terneuzen en het nabij gelegen oppervlaktewater. Aanleiding van dit onderzoek zijn metingen van Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD).

GenX

Uit deze metingen bleek dat er GenX in het afvalwater van Indaver Industrial Waste Servicesvoorkomt. Het afvalwater van dit bedrijf wordt via een persleiding vervoerd naar de rioolwaterzuivering. Door een recente lekkage in deze gemeentelijke persleiding in de buurt van de zuivering bestaat er een mogelijkheid dat GenX ook in het oppervlaktewater terecht is gekomen.

Maatregelen

Samen met de betrokken partners RUD Zeeland, gemeente Terneuzen en Rijkswaterstaat wordt onderzocht of er maatregelen nodig zijn. GenX werd eerder aangetroffen bij afvalverwerkende bedrijven en rioolwaterzuiveringen. De RUD heeft daarom een meting gedaan bij Indaver Industrial Waste Services in Hoek.

Onderzoek

De watermonsters zijn door de RUD Zeeland genomen in het afvalwater van het bedrijf. Dit afvalwater (effluent) wordt in een gesloten gemeentelijke persleiding naar de rioolwaterzuivering Terneuzen vervoerd. Omdat GenX niet afbreekbaar is, acht het waterschap de kans groot dat GenX ook wordt aangetroffen op de rioolwaterzuivering. Dat wordt komende weken nader onderzocht. Het onderzoek moet uitwijzen in welke concentraties GenX uiteindelijk terechtkomt in het oppervlaktewater.

Oppervlaktewater

Het gezuiverde rioolwater komt uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht (Westelijke Rijkswaterleiding en Westerschelde). Consequenties voor de waterkwaliteit zijn nu nog niet bekend.Wat is het? GenX is eigenlijk geen stof, maar een technologie waarbij twee fluorhoudende stoffen worden gebruikt om coatings te maken. Deze coatings worden onder andere gebruikt om pannen te voorzien van een anti-aanbaklaag.

Potentieel zorgwekkend volgens RIVM

Volgens het RIVM is GenX een potentieel zorgwekkende stof voor mensen dier, zij het alleen bij inname in heel hoge doseringen. Ook al is er in dit geval waarschijnlijk sprake van lage concentraties in het afvalwater, desondanks nemen de in de waterketen samenwerkende partners dit onderwerp uiterst serieus. Landelijk wordt onder regie van Inspectie voor Leefomgeving en Transport onderzoek verricht. Het oppervlaktewater in Zeeuws-Vlaanderen wordt net als het afvalwater niet gebruikt als bron voor drinkwater. Het drinkwater voor Zeeuws-Vlaanderen kent als bron de Brabantse Biesbosch en is veilig voor consumptie.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam