Verkenningskaart zoet water online

De provincie is dit jaar gestart met het opstellen van een Deltaplan Zoet Water. In dit plan worden bestaande regionale initiatieven, pilots en studies rond de beschikbaarheid van zoet water samengebracht. Innovaties en bevindingen krijgen een plek in de verkenningenkaart, waarvan nu een eerste versie online staat. Het is de bedoeling dat de kaart het komende jaar verder wordt ingevuld.

Waarom een Deltaplan?

Zoet water is er niet altijd op het moment dat je het nodig hebt: periodes van heftige regenval en extreme droogte wisselen elkaar steeds vaker af. Niet alleen boeren, maar ook de natuur lijdt daaronder. Hoe breng je vraag en aanbod van dit water bij elkaar? En hoe gaan we in Zeeland zo efficiënt mogelijk om met het beschikbare zoete water? Dat is een opgave waar de Provincie met een brede blik naar kijkt. Samen met waterschap, agrariërs, natuurorganisaties en andere betrokkenen werken we aan een overzicht van mogelijke oplossingen. Die oplossing kan liggen in technische aanpassingen van het watersysteem, maar ook in buffering, teeltaanpassingen of innovatief ruimtegebruik.

Waterverkenningen

Een belangrijk resultaat dat het Zeeuws Deltaplan zoet water moet opleveren, is een kaart met perspectiefrijke maatregelen. Een eerste versie van deze kaart is nu gemaakt op basis van desk-research. Deze verkenningenkaart is een groeimodel, dat gedurende de looptijd van het project verder wordt ingevuld. De eerste versie bevat de volgende onderdelen:

Huidige situatie

In de eerste kaartlaag wordt de beschikbaarheid van zoet water aangeduid: waar liggen winbare zoetwatervoorraden in de ondergrond, waar wordt zoet water vanuit het Volkerak-Zoommeer aangevoerd, waar ligt de landbouwwaterleiding?

Nieuwe verkenningen

Binnen het Deltaplan Zoet Water worden nieuwe mogelijkheden verkend om efficiënt om te gaan met zoet water. Denk aan hergebruik van restwater dat afkomstig is van bedrijven, vakantieparken of waterzuiveringsinstallaties. Ook de uitbreiding van externe aanvoer of vergroten van mogelijkheden om zoet water te bufferen worden onderzocht, net als de mogelijkheden om zilt water wat zoeter te maken.

Projecten proeftuin en lokale initiatieven

Beschikbaarheid van zoet water is geen nieuw thema. Al vanaf 2014 lopen tal van onderzoeksprojecten. In wisselende samenstelling werken nationale, regionale en lokale overheden, onderwijsinstellingen, ondernemers en belangenorganisaties samen aan specifieke projecten. Bijvoorbeeld binnen de Proeftuin zoet water of het Living Lab Schouwen-Duiveland.

Hulpmiddel

Veel onderzoeken op het gebied van zoet water bevinden zich nog in de verkenningsfase. Pas later wordt duidelijk of en waar, onder welke omstandigheden deze mogelijkheden ook daadwerkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. De ondergrond en situatie is in elke polder, bij elk perceel weer anders. Wat op het ene perceel werkt, kan bij de naastgelegen boer weer anders uitwerken. De verkenningenkaart kan een hulpmiddel zijn voor ondernemers om mogelijkheden in beeld te krijgen die voor hen relevant zijn. Gerichte analyses op basis van de lokale situatie moeten vervolgens uitwijzen welke oplossingen het meest perspectiefrijk zijn.

Loket zoet water

Heeft u zelf een idee om de zoetwatersituatie in Zeeland te verbeteren? Kijk of het al op de kaart staat. Nieuwe initiatieven kunt u mailen naar zoetwater@zeeland.nl.

Ook vinden na de zomer bijeenkomsten plaats, waar de kaart wordt toegelicht. Agrariërs en andere belanghebbenden kunnen vanuit hun gebiedskennis reageren op de kaart en mogelijk ook nieuwe suggesties voor verkenningen benoemen.

Laatste Nieuws

Koepelcomplex Breda: meedenken over invulling

Breda - Vanaf 3 augustus kan iedereen via PlanBreda.nl meedoen aan een enquête over de toekomstige invulling van het Koepelcomplex. De...

2 rotonden in Schagen krijgen kunstwerk

Schagen - Op 2 rotonden in gemeente Schagen komt een blijvend kunstwerk. Eén in stad Schagen bij bedrijventerrein De Witte Paal...

2-daags tennisevenement Krimpenerwaard succesvol verlopen

Krimpenerwaard - De 3 organiserende tennisverenigingen uit de Krimpenerwaard kijken terug op een succesvol 2-daags tennisevenement. TCO Ouderkerk aan den IJssel,...

Hennie en Frits toch in het zonnetje gezet voor 60-jarig huwelijk

Purmerend - Op 30 juli zou het 60-jarige huwelijk van Hennie (85) en Frits (88) de Groot, feestelijk gevierd gaan worden...

55-plussers ontmoeten elkaar bij Sportpark Groenoord

Schagen – Een sociale plek voor 55-plussers. Lekker bewegen, een kop koffie drinken, een goed gesprek voeren. Dat is waar de Derde...

Waterflessen GGD cadeau: warm weer is een gezondheidsrisico!

Delft - Om kwetsbare inwoners te beschermen heeft de GGD Haaglanden Waterflessen ontwikkeld met een begeleidende brief met tips die deze...

Nieuwe slijtlaag voor diverse wegen rondom Cuijk

Cuijk e.o. – Van 17 t/m 26 augustus wordt op diverse wegen in het buitengebied een nieuwe slijtlaag aangebracht van de...

Nieuwe subsidie ‘Regenwater vasthouden gemeente Barneveld’

Barneveld - Goed nieuws voor de inwoners in Barneveld die graag het regenwater op een andere manier willen opvangen in hun...

Zonnepanelenactie in gemeente Baarle-Nassau van start

Baarle-Nassau - De gemeente Baarle-Nassau start een zonnepanelenactie voor haar inwoners. Doordat steeds meer bedrijven de aanleg van zonnepanelen aanbieden, is...

Bloemen breien en haken voor bouwhekken

Hoogezand - Burgemeester Adriaan Hoogendoorn vraagt alle inwoners van Midden-Groningen bloemen te haken of te breien die de bouwhekken rondom het...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig. Daarna wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Regio Online Nederland is onderdeel van DNRN
Voor meer vragen kan er contact opgenomen met de redactie via 085 - 808 5131
Regio Online Nederland gebruikt cookies voor het optimaal functioneren van haar website, het bijhouden van statistieken via analytische cookies en genereren van inkomsten via marketing cookies. Door gebruik te maken van deze cookies kunnen wij naast een goede beleving voor onze lezers, de diensten van de website gratis en openbaar houden, zonder abonnementen of andere kosten. Accepteer deze cookies om verder te kunnen lezen. Dit hoeft maar eenmalig, tenzij u de browser en cookie geschiedenis van uw browser leegt. Dan zal opnieuw om toestemming gevraagd worden. De cookie waarmee u deze voorwaarden accepteert is over het algemeen 1 jaar geldig.