Meer geld voor lokaal klimaatbeleid

Culemborg – Gemeenten kunnen en moeten een belangrijke rol spelen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Die verantwoordelijkheid wil een aantal betrokken wethouders nemen. De budgetten van de gemeente staan echter onder druk. Daarom pleiten de wethouders van Culemborg, Ede, Arnhem, Zutphen, Renkum en Doetinchem voor meer geld vanuit het rijk om deze rol waar te kunnen maken. Woensdag 27 juni 2018 diende wethouder Joost Reus van de gemeente Culemborg een motie van die strekking in bij de ledenvergadering van de VNG. De motie is bij acclamatie aangenomen.  Wethouder Joost Reus is blij met de steun. ‘Alleen met voldoende financiële middelen vanuit het rijk kunnen we als gemeenten de rol waarmaken die nodig is om de ambitieuze klimaatdoelen te halen.

 

Aan verschillende overlegtafels onderhandelen vertegenwoordigers van bedrijfsleven, milieuorganisaties en overheden over het Klimaatakkoord. Het gaat over de vraag hoe ze de kabinetsdoelstelling om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030, kunnen gaan halen. De gemeenten staan 100% achter deze doelstelling en weten als geen ander dat iedereen nu in actie moet komen. Voor gemeenten is er een grote rol bij het realiseren van deze doelstelling. Vooral als het gaat om ruimte scheppen voor zon en wind en het aardgasvrij maken van woonwijken. Maar de ervaring leert dat zulke ingrijpende opgaven alleen haalbaar zijn als gemeentebesturen hun inwoners meenemen.

Het komen tot geschikte locaties voor windmolens is een langdurig proces en ondernemers motiveren om hun daken vol te leggen met zonnepanelen kost tijd. Nog moeilijker is het om samen met inwoners plannen te maken die een betaalbaar alternatief kunnen zijn voor aardgas. Het aanleggen van het aardgasnet was in de jaren ’60 een operatie die top-down werd uitgerold over Nederland. Aanleggen van alternatieven voor het aardgas vraagt om zorgvuldige afstemming met inwoners, woningbouwcorporaties en netbeheerders. Niemand wil immers in de kou zitten. Maar er is nog geen antwoord op hoe om te gaan met  de grote investeringen die zowel woningbouwcorporaties als huiseigenaren moeten doen om van het aardgasnet los te raken en alternatieve warmtebronnen aan te leggen.

De wethouders willen de verantwoordelijkheid nemen voor een ambitieus klimaatbeleid.  Tegelijkertijd zien ze dat gemeentelijke budgetten slinken door alle andere taken die op gemeenten af komen. Veel gemeenten kampen bijvoorbeeld met tekorten op de budgetten voor jeugdzorg en bijstandsuitkeringen. Bovendien missen kleine gemeenten de menskracht en de expertise om de klimaatopgave adequaat aan te kunnen pakken.

Laatste Nieuws

Bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later op de dag veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenVannacht is er veel bewolking en regen boven het zuiden breidt zich noordwaarts uit. De temperatuur ligt rond 14°C en...

Bewolkt en af en toe regen. Morgen later op de dag veel wind

Verwachting voor vandaag en morgenHet is bewolkt en hier en daar regent het. De temperatuur ligt tussen 12°C in het noordwesten en 15°C in...

Carnavalsoptochten 2021 in Ulicoten en Baarle gaan niet door

Baarle-Nassau/Baarle-Hertog - Voor 2021 zijn de carnavalsverenigingen van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog in goed overleg met de burgemeesters tot het...

GGD Zeeland stelt griepprik gratis beschikbaar voor mantelzorgers

Zeeland - Het griepseizoen staat voor de deur. Daarnaast hebben we nog steeds te maken met een toename van het aantal...

Gezamenlijk eten tegen eenzaamheid bij Welzijn Capelle

Capelle aan den IJssel - Op vrijdag 2 oktober 2020 was er een etentje in het Huis van de Wijk, speciaal...

werkzaamheden tweede fase De Kop start 26 oktober

Enschede - Op maandag 26 oktober starten de wegwerkzaamheden tweede fase de Kop in de Haaksbergerstraat vanaf de personeelsinrit van het...

WETHOUDER BAS TEN HAVE TREEDT AF

Monnickendam - Wethouder Bas ten Have (D66) treedt met onmiddellijke ingang af. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door de andere wethouders....

Marcel de Jong nieuwe gemeentesecretaris gemeente Achtkarspelen

Achtkarspelen - Gemeente Achtkarspelen heeft een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. De heer Marcel de Jong uit Heerenveen start per 1 januari 2021....

Krimpens Belang bereikt doorbraak in duivenoverlast

Krimpen aan den IJssel - In de afgelopen maanden heeft Krimpens Belang op diverse manieren bij het College aandacht gevraagd voor...

500 Zonnepanelen op De Kuil

Bodegraven - Er komen 500 zonnepanelen op het dak van Sportcentrum De Kuil. De Energie Coöperatie Bodegraven-Reeuwijk huurt de ruimte op...

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here