Vervolgproces radartoren Defensie

radartoren

Herwijnen – Enkele jaren geleden is in Herwijnen het voormalige radartoren van de Luchtverkeersleiding Nederland afgebroken. De raad heeft in oktober unaniem besloten het bestemmingsplan voor de realisatie van een nieuw radarstation voor militaire doeleinden niet vast te stellen. Het Ministerie van Defensie denkt nu na over het vervolgproces.

 

Proces tot nu toe
Het Ministerie van Defensie heeft deze locatie aangekocht, omdat zij daar een radartoren willen plaatsen voor militaire doeleinden. Het college had bij Defensie aangegeven in principe te kunnen instemmen met de bouw van deze radartoren. Daarna bleek dat met name inwoners uit Herwijnen vragen hadden over de radartoren. Op 29 maart en 27 juni hebben we daarom bijeenkomsten gehouden. Op verzoek van een aantal bezoekers is op dinsdag 21 augustus een derde bijeenkomst gehouden. Deskundigen van TNO, RIVM en Defensie gaven een nadere uitleg over de onderzoeksrapporten over de straling en de gevolgen daarvan.

 

Vervolgproces

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 oktober jl. unaniem geweigerd het bestemmingsplan dat de bouw van een radartoren mogelijk maakt vast te stellen. Het Ministerie van Defensie is onlangs bij het college geweest om te spreken over mogelijke vervolgstappen. Zij geven aan nog geen besluit te hebben genomen. Het Ministerie heeft toegezegd dat zij het college en de raad van West Betuwe in het eerste kwartaal zullen informeren over de eventuele vervolgstappen.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam