Aangepast ontwerpbestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’

Kaatsheuvel – Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ inclusief milieueffectrapport (MER) is aangepast als gevolg van diverse ingediende reacties. De wijzigingen dragen bij aan het borgen van een evenwichtige balans tussen hoe inwoners hun leefomgeving ervaren en de ontwikkeling van het attractiepark. Het ontwerpbestemmingsplan beschrijft de uitbreiding van de Efteling én de bijbehorende voorwaarden. Het plan ligt momenteel ter vaststelling bij de gemeenteraad.

voorwaarden uitbreiding

De gemeenteraad besloot eerder om haar medewerking te verlenen aan de uitbreidingsplannen van de Efteling. De gemeente stelt voorwaarden aan de uitbreiding. Aan deze voorwaarden moet zijn voldaan vóórdat de uitbreidingsgebieden in gebruik mogen worden genomen. De voorwaarden gelden onder meer op het gebied van verkeer, groenvoorziening en geluid.

Advies Commissie voor de m.e.r.

Aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn het gevolg van binnengekomen reacties en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie is van mening dat in het MER goede informatie staat over de milieugevolgen van de uitbreiding. Na toevoeging van informatie over stikstofdepositie en energieneutraliteit is het milieubelang volledig meegewogen in de besluitvorming. Het aangevulde MER maakt onderdeel uit van het vast te stellen bestemmingsplan. Daarnaast is mede als gevolg van de binnengekomen reacties en het advies van de Commissie voor de m.e.r. een beeldkwaliteitsplan toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan geeft een indruk hoe de ‘randen’ van de uitbreiding van de Efteling eruit komen te zien en hoe deze landschappelijk worden ingepast. Denk daarbij onder meer aan het uit te breiden attractiepark, nieuwe parkeervoorzieningen en zones met verblijfsaccommodaties.

Aanpassingen

De belangrijkste aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ zijn:

  • Er is een beeldkwaliteitsplan toegevoegd bij het ontwerpbestemmingsplan. De uitbreiding van de Efteling moet voldoen aan de regels uit het beeldkwaliteitsplan.
  • In westelijke richting komen geen meerlaagse parkeervoorzieningen. Overkappingen tot maximaal 4 meter hoog voor het aanbrengen van zonnepanelen zijn hier wel toegestaan.
  • In de oostelijke uitbreiding is de maximale bouwhoogte gedeeltelijk teruggebracht van 50 naar 35 meter.
  • Het plan regelt dat de optimalisatie van de aansluiting van Loon op Zand op de N261 tijdig wordt aangepast.
  •  Vóór ingebruikname van de attracties op de nieuw bestemde onderdelen uit het ontwerpbestemmingsplan moeten de wegen hiervoor zijn aangepast.
  • Het bestemmingsplan is gebaseerd op maximaal 7 miljoen bezoeken op jaarbasis. Bij een hoger bezoekersaantal zijn extra verkeersonderzoeken nodig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Trouwboekje na 50 jaar eindelijk écht ondertekend

Oisterwijk - Een bijzonder moment afgelopen vrijdag voor zowel het echtpaar Albert en Luus Nooren-Potters als voor burgemeester Hans Janssen. 50...

Gezocht: jonge helden!

Emmen - Vrijdag 20 november a.s. reikt de gemeente Emmen voor de tiende keer de Emmense Jeugdlintjes uit. Dit is een...

Ambtenaar Doetinchem verduistert ruim 1 miljoen euro

Doetinchem - De gemeente Doetinchem heeft na zorgvuldig onderzoek vastgesteld dat een ambtenaar vanaf 2007 meer dan 1 miljoen euro heeft...

Opwaardering voor stationsgebied Sneek

Sneek - Gemeente Súdwest-Fryslân, spoorbeheerder ProRail en provincie Fryslân hebben samen een plan gemaakt om het stationsgebied van Sneek aan te...

Nieuw akkoord over zeehondenopvang van start

Zeeland - De zeehondenopvang wordt met de inzet van zeehondenwachters geprofessionaliseerd en zeehonden worden alleen nog onder bepaalde voorwaarden opgevangen. Dat...