De Brug start met Eco-School

eco-school

IJsselstein – Basis school De Brug is een Eco-School. Op woensdag 10 oktober jl;. ondertekenden de leerlingen, ouders en leerkrachten, het Eco-team, in aanwezigheid van wethouder Duurzaamheid Peter Bekker,  de intentieverklaring. In een Eco-school worden kinderen geactiveerd om te onderzoeken en probleemoplossend aan de slag te gaan met duurzaamheidsvraagstukken binnen de school. Zo zijn zij samen met de ouders en de leerkrachten verantwoordelijk en worden hun wensen meer dan serieus meegenomen in afspraken. Die vervolgens verankerd worden in het onderwijs , in het gedrag van de kinderen en leerkrachten, uitgevoerd in het schoolgebouw en haar omgeving en beschreven in het schoolbeleid.

Eco-team

Het Eco-team  gaat de komende tijd voortvarend aan de slag. Zo onderzoekt het team mogelijk samen met andere kinderen uit de bovenbouw groepen het schoolgebouw en hun eigen gedrag door gebruik te maken van zogenaamde scans. Met de scans brengen zij per thema in kaart wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Daarna worden er twee of drie thema’s gekozen waaraan het team verder wil werken. BuitenWijs biedt gratis begeleiding aan het eco-team van De Brug.

Groene Vlag

Na twee jaar kan De Brug worden erkend als duurzame school en ontvangt daarvoor dan het internationale keurmerk van Eco-Schools: de Groene Vlag. Duurzaamheid wordt voor de kinderen iets om trots op te zijn en is dan ook onderdeel van de identiteit van de school.

Eco-Schools internationaal

Nederland kent al meer dan 100 Eco-Schools. De Brug is in de gemeente IJsselstein de eerste Eco-school. Wereldwijd zijn meer dan 49.000 Eco-Schools in 64 landen. Op de website van SME staan alle Eco-Schools in andere landen. Eco-Schools staat bekend om de schoolbrede aanpak van duurzaamheid.

Laat een reactie achter

Vermeld hier alsjeblieft je reactie!
Vermeld hier alsjeblieft je naam